V EU stále do značné míry spoléháme na fosilní paliva, pokud jde o naše celkové dodávky energie, což dokládá poměr fosilních paliv k hrubé dostupné energii (celková spotřeba energie v zemi nebo regionu). V roce 2020 představovala fosilní paliva 70 % hrubé dostupné energie v EU, což představuje pokles ze 71 % v roce 2019. Tento procentní podíl se v posledních desetiletích výrazně snížil; -13 procentních bodů (p.b.) od roku 1990, prvního roku, za který jsou údaje k dispozici. Důvodem je především nárůst energie z obnovitelných zdrojů.

V roce 2020 byla Malta (97 %) členským státem EU s nejvyšším podílem fosilních paliv na hrubé dostupné energii, následovalo Nizozemsko (90 %) a Kypr (89 %), Irsko (87 %) a Polsko (86 %). Většina ostatních členských států měla podíl mezi 60 % a 85 %. Pouze Švédsko (31 %), Finsko (41 %), Francie (48 %), Lotyšsko (57 %) a Dánsko (59 %) měly podíl nižší než 60 %. Česko 2010 – 80,09 %, 2019 – 73,55 %, 2020 – 70,74 %.

Graf: Podíl fosilních paliv na hrubé dostupné energii v roce 2020 jako % v zemích EU a ESVO

V posledním desetiletí zaznamenaly všechny členské státy EU pokles podílu fosilních paliv na hrubé dostupné energii. Největší pokles byl měřen v Estonsku (z 91 % v roce 2010 na 66 % v roce 2020; -25 procentních bodů), následované Dánskem (od 81 % do 59 %; -22 procentních bodů) a Finska (z 57 % na 41 %; -16 p.b.). Na druhé straně byl nejmenší pokles měřen v Belgii (ze 78 % na 76 %; -2 procentní body), následované Německem (od 81 % do 78 %; -3 procentní body) a Maltou (od 100 % do 97 %; -3 p.b.).

Ve srovnání roku 2020 s rokem 2019 pouze dva členské státy EU zvýšily svůj podíl fosilních paliv na hrubé dostupné energii; Litva (+1 p.b.) a jen okrajově Malta (+0,1 p.b.). Údaje Belgie zůstaly stejné (+0,02 p.b.). Mezi ostatními zeměmi byl největší pokles zaznamenán v Estonsku (-7 p.b.), Dánsku (-5 p.b.), následovaném Portugalskem, Lotyšskem, Španělskem, Bulharskem a Lucemburskem (všechny -4 p.b.). Zdroj: Eurostat

Graf na úvod. Podíl fosilních paliv na hrubé dostupné energii v EU, vyjádřený v %, od roku 1990 do roku 2020