Svět se snaží pomalu vzpamatovávat z pandemie, pro změny a další směřování aktivit v oblasti klimatických změn a zdraví naší planety to proto bude kritický rok. Společnost Mars si to uvědomuje, proto bude i nadále pokračovat v odvážných krocích, jejichž cílem je vytvořit planetu, kde mohou všichni lidé prosperovat.

Letošním tématem Světového dne životního prostředí, který připadá na sobotu 5. června, je Obnova. Jeho cílem je tak zvýšit povědomí o dopadech a rizicích, které poškozené ekosystémy představují pro naše přežití. V neposlední řade informuje také o dostupných řešeních. Toto téma je pro společnost Mars, jednoho z největších světových výrobců cukrovinek, potravin a krmiv pro domácí zvířata, zásadní, proto se mu také detailně věnuje ve svém Plánu udržitelného rozvoje pro další generace, jehož cílem je podpořit transformační změny v celém rozšířeném dodavatelském řetězci. Podnikání společnosti Mars se dotýká mnoha různých ekosystémů, proto Mars dlouhodobě investuje do jejich udržitelnosti. U příležitosti Světového dne životního prostředí, Mars slaví některé příběhy, které mohou pomoci změnit dráhu změn klimatu a vytvořit tak lepší zítřek.

Snižování emisí skleníkových plynů pro zdravější planetu

Jak ukazuje nejnovější zpráva OSN, emise skleníkových plynů (GHG) rostou celosvětově již tři po sobě jdoucí roky, Mars proto klade vysoký důraz na snížení své uhlíkové stopy. V posledních dvou letech se podařilo přerušit vazbu mezi ekonomickým růstem a růstem uhlíku, což dokazuje, že podnikání může být úspěšné, a přitom stále snižovat své emise. Díky těmto úspěchům může Mars s hrdostí oznámit, že je na dobré cestě k dřívějšímu dosažení cíle snížit emise skleníkových plynů v přímých provozech o 42 % do roku 2025 ve srovnání s výchozím rokem 2015. Této úrovně by společnost mohla dosáhnout již v následujících třech letech. Kromě toho v současné době více než 54 % používané elektřiny pochází z obnovitelných zdrojů, přičemž v jedenácti zemích společnost získává 100 % obnovitelné elektřiny pro svou činnost. Dalších osm zemí se k nim přidá do roku 2025.

To vše je součástí Science Based Targets (SBTs) společnosti a v souladu s Pařížskou dohodou. Cílem tak je snížit emise GHG napříč hodnotovým řetězcem Marsu o 27 % do roku 2025 a o 67 % do roku 2050. Tímto přispívá ke globálnímu cíli, který je v souladu se snížením emisí potřebným pro udržení oteplování země pod 2 °C.

Obnova ekosystémů korálových útesů dnes pro více ryb v budoucnu

Ekosystémy korálových útesů jsou zásadní pro zajištění budoucnosti plné ryb. Spoléhá na ně 500 milionů lidí ať už z hlediska jídla, příjmu či ochrany pobřeží. Podnikání v oblasti péče o zvířata ve společnosti Mars na nich rovněž závisí, zejména v oblasti získávání surovin pro výrobky Mars. Společnost tak během posledních 13 let investovala více než 10 milionů dolarů do výzkumu, budování a zapojení komunit. Díky tomu byla vyvinuta speciální nízkonákladová a reprodukovatelná metoda obnovy korálových útesů, prostřednictvím které jsou na korálová pole a útesy umisťovány šestihranné ocelové konstrukce pokryté pískem, tzv. koráloví pavouci, které pomáhají upevňovat fragmenty korálů. Takto bylo obnoveno již 285 000 fragmentů korálů a 19 000 útesových hvězdic. Za pouhé tři roky bylo dosaženo úžasných výsledků – nárůst pokrytí korálů z 5 % na 55 % – proto bylo rozhodnuto, že společnost bude ve svém úsilí pokračovat i nadále. Prostřednictvím jedné ze svých značek krmiv pro kočky Sheba se společnost zapojila do největšího programu na obnovu korálů na světě, přičemž se zavázala obnovit více než 185 000 metrů čtverečních korálových útesů po celém světě do roku 2029. To ukazuje, že existuje člověkem vytvořené řešení problému, který člověk způsobil. Ukazuje to, že úbytek biotopů a biodiverzity lze vrátit.

Inovace zajištující, že se obaly nestanou odpadem

Cílem Marsu je vytvořit svět, kde se obaly nestávají odpadem, proto společnost přehodnocuje svůj přístup k obalům. To zahrnuje jak eliminaci toho, co není nutné, tak redesign stávajících obalů, aby bylo zajištěno, že budou do roku 2025 100 % znovu použitelné, recyklovatelné či kompostovatelné.

Jednou z nových inovací, na jejichž vývoji společnost pracuje, je například první potravinářsky nezávadný obal vyrobený z jednodruhového recyklovatelného materiálu z rýžových pytlíků do mikrovlnné trouby. Tento materiál poskytuje stejnou funkčnost a naplňuje vysoké bezpečnostní standardy, které značka svým zákazníkům pravidelně nabízí. U některých oblíbených Mars produktů ze segmentu krmiv pro zvířata pak najdete v primárních obalech začleněný recyklovaný plast. Společně s předními výrobci biologicky odbouratelných materiálů společnost vyvíjí ekologické technologie, díky kterým mohou být obaly mnoha milovaných pamlsků plně kompostovatelné.

Řešení otázek designu je jednou částí celé skládačky, je však velmi důležité mít na místních trzích zavedeny také správné recyklační a odpadové systémy, aby byly podpořeny transformační změny. Proto Mars ve spolupráci s dalšími podniky, průmysly a místními vládami pracuje na zlepšení systému recyklace a nakládání s odpady. Více informací na www.mars.com.