Na území Evropské unie se v roce 2016 podařilo recyklovat 4,5 milionu tun elektrického a elektronického odpadu. Česká republika shromáždila 91,5 tisíce tun elektroodpadu. V průměru na jednoho obyvatele bylo v celé EU recyklováno 8,9 kilogramu. V ČR činil průměr 8,7 kilogramu. Od roku 2007 je to třikrát víc, tehdy připadlo na jednoho Čecha 3,2 kilogramu.

Elektroodpad

Elektrická a elektronická zařízení jsou složitou směsí materiálů a komponentů, které způsobují závažné environmentální a zdravotní problémy. EU proto vyvíjí značné úsilí o zlepšení zpětného odběru, zpracování a recyklace elektroniky na konci její životnosti. V celé Unii se v letech 2011 až 2016 sběr nebezpečného elektroodpadu zvýšil o 25 %, tedy ze 7,1 kg na 8,9 kg na jednoho obyvatele. Rozpětí se v jednotlivých členských státech v roce 2016 stále značně lišilo, od 1,6 kg v Rumunsku po rekordních 16,5 kg ve Švédsku.

Více než polovina (55,6 %) celkového objemu elektrických a elektronických zařízení shromážděných k recyklaci v roce 2016 připadala na velké domácí spotřebiče. Následovala IT a telekomunikační zařízení (14,8 %), spotřební zařízení / fotovoltaické panely (13,5 %) a malé domácí spotřebiče (9,0 %). Zbývajících 7,2 % tvořilo elektrické nářadí, osvětlení, hračky a sportovní vybavení.

Z environmentálního hlediska je aktuálně největší výzvou elektrický a elektronický odpad. Obsahuje totiž nejen látky zatěžující životní prostředí (luminofory v obrazovkách a zářivkách či tekuté krystaly na displejích LCD monitorů a obrazovek), ale i celou řadu materiálů, které se dají recyklovat a velmi efektivně druhotně využívat (těžké kovy, např. Hg, Cd a Pb). Cesta k úspěšné recyklaci začíná odděleným zpětným odběrem elektrických a elektronických zařízení. Jen tak bude možné elektroodpad dále třídit, demontovat, a následně recyklovat.