Úplný přechod na LED osvětlení pouze ve třech oblastech souvisejících s veřejnými rozpočty – u silničního a pouličního osvětlení, ve zdravotnictví a vzdělávání – pomůže České republice dosáhnout ročních úspor na elektřině ve výši 1,861 miliardy Kč. Spotřeba elektřiny by se každý rok snížila o 913 GWh, což představuje více než 458 tisíc ušetřených tun CO2. To odpovídá množství CO2, které může během jednoho roku absorbovat 20 milionů plně vzrostlých stromů, nebo objemu ročních emisí více než 158 tisíc automobilů se spalovacím motorem. Všechny tyto údaje ukazuje studie společnosti Signify (dříve Philips Lighting, Euronext: LIGHT), světového lídra v oblasti osvětlení, která připravila analýzu trhu s osvětlením v jedenácti zemích střední a východní Evropy včetně České republiky.

Analýza trhu s osvětlením se uskutečnila v prvním čtvrtletí tohoto roku v jedenácti zemích střední a východní Evropy – Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Rumunsku, Polsku, Slovensku a Slovinsku. Analýza se zabývala potenciálem ekonomických, environmentálních a sociálních výhod plynoucích z renovace osvětlení ve třech oblastech použití: v silničním a pouličním osvětlení, ve zdravotnictví a ve vzdělávání.

„S růstem počtu obyvatel a urbanizací roste i poptávka po světle. Implementace projektů založených na LED technologii a řídicích systémech přináší značné úspory energie, a proto nabízí trojí výhru – pro ekonomiku, občany i životní prostředí,“ říká Tomasz Waszkiewicz, generální ředitel společnosti Signify pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. „Protože se zaměřujeme na oblast udržitelnosti, chceme upozornit na skutečnost, že renovace budov a uliční infrastruktury prostřednictvím osvětlení je snadná, rychlá a efektivní. Představuje tak dokonalý způsob, ze kterého by měla prospěch ekonomika i životní prostředí – s okamžitými a měřitelnými výsledky.“

Přechod na LED technologii je jednou z nejjednodušších renovací. Nevyžaduje velké kapitálové investice a má rychlou implementaci i dobu návratnosti díky velkému snížení spotřeby energie a menším nákladům na údržbu. V roce 2006 bylo osvětlení založené na konvenčních technologiích odpovědné za 19 % celosvětové spotřeby elektřiny. Tento podíl se do roku 2018 snížil na 13 % v důsledku procesu přechodu na LED osvětlení. Odhaduje se, že do roku 2030 klesne na 8 % v důsledku v důsledku procesu „LEDifikace“ a používání technologií Internetu věcí. Zároveň se zvýší počet svítidel asi o 35 %.

Úplný přechod na LED osvětlení ve třech oblastech použití – v silničním a pouličním osvětlení, ve zdravotnictví a ve vzdělávání –  by dovedl Českou republiku ke každoročnímu snížení spotřeby elektřiny o 913 GWh, což představuje roční úsporu na platbách za elektřinu ve výši 1,861 miliardy Kč. Více než 458 tisíc tun CO2, které by se tak každoročně ušetřily, představují roční absorpci CO2 u 20 milionů plně vzrostlých stromů nebo roční emise CO2 u více než 158 tisíc automobilů se spalovacím motorem.

V oblasti silničního a pouličního osvětlení je z 1,35 milionu svítidel v České republice upgradováno na LED technologii pouze asi 26 %, což je sice více než v Polsku (20 %), ale méně než na Slovensku (34 %). Průměrně je střední a východní Evropy je 27 %. Je zde tak prostor pro velké úspory energie – snížení roční spotřeby elektřiny o 490 GWh (snížení o 70 %), roční snížení nákladů na elektřinu o 998 milionů Kč (snížení o 70 %) a snížení uhlíkové stopy o 245,8 tisíc tun CO2. To odpovídá množství CO2, které dokáže za rok absorbovat 10,7 milionu plně vzrostlých stromů, nebo ročním emisím CO2 téměř 85 tisíc automobilů se spalovacím motorem. Přechod na technologii LED navíc nejen sníží spotřebu elektřiny a náklady na údržbu, ale také zlepší bezpečnostní podmínky na silnicích a v ulicích.

Ve zdravotnictví je v České republice instalováno více než 334 tisíc konvenčních svítidel, která je třeba vyměnit. Přechod na technologii LED by umožnil dosáhnout ročního snížení spotřeby elektřiny o 101 GWh (snížení o 70 %) a ročního snížení nákladů na elektřinu o 205 milionů Kč (snížení o 70 %). Každoročně se tak lze vyhnout 50,5 tisícům tun CO2 – ekvivalentu CO2, které může během jednoho roku absorbovat 2,2 milionu plně vzrostlých stromů, nebo jaké jsou roční emise CO2 u více než 17 tisíc automobilů se spalovacím motorem.

Další důležitou oblastí zájmu České republiky je vzdělávací systém. Přechod na LED technologii ve školách neznamená jen snížení nákladů na elektřinu, ale především značné zlepšení podmínek učení a pohodlí očí žáků a učitelů. Z téměř 2,1 milionu svítidel ve školách a univerzitách v České republice bylo pouze 8 % upgradováno na LED technologii (s průměrem ve střední a východní Evropě 7 %). Další změna by mohla přispět ke každoročnímu snížení spotřeby elektřiny o 322 GWh (snížení o 60 %), ročnímu snížení nákladů na elektřinu o 658 milionů Kč (snížení o 60 %) a redukci uhlíkové stopy o 162 tisíc tun CO2, což je ekvivalent absorpce CO2 u 7,1 milionu plně vzrostlých stromů ročně, nebo ročních emisí CO2 u téměř 56 tisíc automobilů se spalovacím motorem.

Společnost Signify věří, že „zelený“ přechod na LED osvětlení může mít významný pozitivní dopad na českou ekonomiku, životní prostředí a celou společnost. Samotná firma Signify je lídrem v oblasti udržitelnosti – v roce 2020 dosáhla uhlíkové neutrality ve všech svých provozech po celém světě a využívala ze 100 % obnovitelnou elektřinu. 84 % výnosů firmy bylo generováno z energeticky efektivních produktů, systémů a služeb. Kromě toho společnost neumístila na skládky žádný odpad (ve všech svých výrobních závodech) a postupně vyřazuje všechny plasty z obalů pro spotřební zboží, aby do konce tohoto roku byly kompletně bez plastů.

Více informací o dopadu osvětlení na snižování emisí CO2 a zvyšování energetické účinnosti naleznete zde.