Aktuální stav přípravy nového jaderného zdroje v Dukovanech a kroky k přípravě dalších zdrojů v obou jaderných lokalitách. Na Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) se uskutečnilo 7. jednání poradního orgánu vlády, Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v České republice. Výbor doporučil vládě k projednání akční plán rozvoje malých a středních reaktorů v ČR, který připravilo MPO a pracovní skupina výboru.

Česká i evropská energetika čelí velkým výzvám, jak v důsledku dopadů ruské agrese, tak v rámci procesu dekarbonizace. Je proto potřeba zajistit dostatek dodávek energií pro průmysl a občany. Směřování energetiky do roku 2050 stanovuje Státní energetická koncepce, jejíž aktualizaci připravujeme, klíčovou roli bude mít právě jaderná energetika a OZE,“ říká ministr průmyslu a obchodu a předseda výboru Jozef Síkela a dodává: „Prioritou je příprava nového zdroje v Dukovanech a kroky směřující k výstavbě dalších bloků v obou stávajících jaderných lokalitách. Perspektivně ale počítáme i s využitím menších a středních reaktorů, a proto jsme dnes projednali akční plán, který jsme připravili na našem ministerstvu. Já akční plán předložím vládě jako jeden ze vstupů do aktualizace energetické koncepce.“

Účastníci jednání stálého výboru projednali vývoj v rámci přípravy výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany a možnosti zahájení přípravy dalších bloků v lokalitách stávajících jaderných elektráren. Na základě výsledků dosavadních analýz očekávané výrobní přiměřenosti vychází, že ani výstavba až 3-4 velkých bloků nemusí potřebám České republiky stačit a elektrizační a teplárenskou soustavu bude vhodné perspektivně doplnit i malými a středními reaktory. Proto jedním z bodů jednání výboru bylo představení návrhu koncepce a předpokladů jejich rozvoje v České republice.

„Pro Českou republiku neexistuje pro zajištění energetické bezpečnosti jiná cesta než významný rozvoj jaderné energetiky jako základního, řiditelného a stabilního zdroje elektrizační soustavy. A na jádro do budoucna sázejí i mnohé další členské země Evropské unie. Základním zdrojem zůstává pro Francii, s rozvojem jádra počítají sousední Polsko, Nizozemí, Rumunsko a další,“ říká ministr Síkela.

Tendr na dodavatele nového bloku v Dukovanech byl zahájen v březnu 2022, kdy vláda dala souhlas se zapracováním bezpečnostních požadavků státu, resp. souhlas se zahájením tendru, a poptávková dokumentace byla odeslána uchazečům EdF, Korean Hydro & Nuclear Power a Westinghouse.

Do konce listopadu 2022 všichni oslovení uchazeči předložili své úvodní nabídky a týmy investora provedly jejich vyhodnocení. Na základě dalších jednání předloží uchazeči na podzim 2023 aktualizované nabídky. Ty už budou finální a nejpozději do 15. února 2024 pak investor doporučí státu výběr preferovaného dodavatele.

Členy Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR jsou zástupci všech resortů, které se podílí na činnostech potřebných pro realizaci výstavby nových jaderných zdrojů, investora a dalších zainteresovaných stran.