Výdaje na konečnou spotřebu domácností stouply v roce 2015 v sedmadvaceti zemích EU. Data z ČSÚ a Eurostatu ukazují, že stagnovaly pouze v Lucembursku.

Loňský růst české ekonomiky se přenášel i do příjmů domácností. Ty se nebály peníze utrácet a jejich spotřeba se rychle zvyšovala. Za celý rok 2015 narostly výdaje na konečnou spotřebu domácností o 2,8 % reálně. Šlo o nejvýraznější přírůstek spotřeby za posledních sedm let.

Také v ostatních zemích Evropské unie na tom byly domácnosti v meziročním srovnání lépe. Z dvaceti osmi členských zemí stouply výdaje na konečnou spotřebu v roce 2015 ve všech kromě Lucemburska, kde stagnovaly.

Velmi silně narostla spotřeba domácností v Rumunsku (+6,1 %), na Maltě (+5,1 %), v pobaltských republikách a v Irsku (+3,5 %). Obyvatelé těchto zemí si ale ve většině případů loňskou expanzí jenom kompenzovali hluboce utlumenou spotřebu z krizových let 2008 a 2009. Němci, Britové a Francouzi jako rezidenti tří největších ekonomik Unie byli co do přírůstku výdajů umírněnější, v předchozích letech se totiž příliš neomezovali.

Meziroční dynamika se zdála být nadějná v Řecku, kde se spotřeba domácností během let 2009 až 2013 vlivem hospodářské deprese propadla celkově o čtvrtinu. V roce 2015 zde stoupla spotřeba o 0,3 % a navázala tak na růstový rok 2014. Jak ale ukázala samotná druhá polovina loňského roku (meziročně –1,3 %), tento vývoj nebyl udržitelný.

Statistika&My, 5/2016