Spotřeba primární energie v EU v roce 2020 prudce klesla na 1 236 milionů tun ropného ekvivalentu (Mtoe), což je o 5,8 % více, než je cíl účinnosti pro rok 2020, čímž jej jednoznačně převyšuje. To je však stále 9,6 % od cíle pro rok 2030, což znamená, že úsilí o zlepšení účinnosti je třeba zachovat i v následujících letech. Konečná spotřeba energie dosáhla 907 Mtoe: o 5,4 % lepší než cíl účinnosti pro rok 2020 a o 7,2 % vzdálenější od cíle pro rok 2030.

Vyplývá to z údajů o energetických statistikách, které zveřejnil Eurostat. Text představuje několik zjištění z podrobnějšího článku Statistics Explained.

Graf. Spotřeba primární energie v EU, vzdálenost k cílům do roku 2020 a 2030

Spotřeba energie v EU v roce 2020 dosáhla nejnižší úrovně od roku 1990 (první rok, za který jsou k dispozici údaje), což je z velké části vysvětleno dopady pandemie. Vrcholu dosáhla v roce 2006, kdy spotřeba primární energie byla o 15,1 % nad cílem pro rok 2020 a konečná spotřeba energie byla o 9,0 % nad cílem pro rok 2020.

Graf. Konečná spotřeba energie EU, vzdálenost 2020 a 2030 cíle

Ve srovnání s průměrem let 2017–2019 se spotřeba primární energie na úrovni EU snížila o 9,9 % a konečná spotřeba energie o 8,4 %. Významná část tohoto prudkého poklesu je způsobena omezeními souvisejícími s COVID-19.

Primární a konečná spotřeba energie klesá ve všech členských státech

Ve srovnání s průměrem let 2017-2019 se spotřeba primární energie snížila ve všech členských státech EU. Nejvyšší pokles zaznamenalo Estonsko (-21,2 %), dále Španělsko (-14,8 %) a Kypr (-13,4 %), Litva (-0,7 %), Maďarsko (-2,5 %) a Rumunsko (-4,5 %).

Graf. Spotřeba energie v roce 2020 ve srovnání s průměrem 2017–2019: primární a konečná

Stejný obecný pokles byl zaznamenán také u konečné spotřeby energie ve srovnání s průměrem let 2017-2019. Nejvyšší pokles byl zaznamenán na Maltě (-17,4 %), Kypru (-15,9 %) a Španělsku (-14,2 %) a nejmenší v Rumunsku (-0,3 %), Maďarsku (-2,9 %) a Švédsku (-2,9 %).

Zdroj: Eurostat