Společnost Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., jež v České republice reprezentuje mezinárodní divizi výroby exteriérových dílů globální automobilové společnosti Magna International, podepsala svou první smlouvu o nákupu elektřiny (Power Purchase Agreement – PPA), a to se společností Woodburn Capital Partners. Společnost Woodburn buduje a bude provozovat pro liberecký závod společnosti Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 2,4 MW po celou dobu trvání 15leté PPA. Zahájení výroby elektřiny se očekává do konce září 2024. Dodavatel stavby pro Woodburn je česká společnost Woltair.

„Jedná se o první z několika PPA, které budeme podepisovat v České republice i v zahraničí v letech 2024 a 2025,“ říká Lucie Kopečková, vedoucí PPA projektů společnosti Woodburn, a dodává: „Aktivně představujeme PPA zákazníkům i v dalších zemích, například v Bosně a Hercegovině či Chorvatsku. Naše smlouvy jsou strukturovány na výrobu energie z obnovitelných zdrojů v místě i mimo něj v zemích, kde působíme, ať už se jedná o střešní nebo pozemní elektrárny.“

„Vybudování fotovoltaické elektrárny v rámci našeho libereckého závodu bylo dlouhodobým cílem Magny. Tento důležitý krok nám výrazně pomůže při dosahování našeho závazku využívat 100 % energie z obnovitelných zdrojů v Evropě do roku 2025 a celosvětově do roku 2030,” upřesnil technický ředitel společnosti Magna Exteriors (Bohemia) Tomáš Radosta.

Fotovoltaický projekt pro liberecký závod Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. má následující parametry:

Délka PPA 15 let
Výkon 2,4 MW
Objem investice 52 000 000 Kč
% celkové spotřeby, kterou PV pokryje 8 %
Celková doba výstavby 6 měsíců

Projekt fotovoltaické elektrárny Woodburnu pro Magnu je první spolupráce společností Woodburn a Woltair. „Pro Woltair se jedná o dosud největší fotovoltaickou zakázku v B2B segmentu.” uvádí Daniel Helcl, zakladatel společnosti Woltair a dodává: „Zároveň se jedná o jednu z největších firemních solárních instalací v ČR a největší v Libereckém kraji za posledních 10 let.“

„Dlouhodobé smlouvy o nákupu elektřiny mají pro zákazníky řadu výhod,“ vysvětluje Chris Kottnauer, finanční ředitel společnosti Woodburn. „Z pohledu firemního cash flow je největším přínosem to, že zákazníci nemají žádné kapitálové investice. Podpisem smlouvy PPA vznikají pouze měsíční náklady na vyrobenou elektřinu. Vzhledem k pevnému období a pevné částce ve smlouvě se stává rozpočtování elektřiny na dlouhodobý horizont jednoduchým procesem. Toto ujednání eliminuje stres z cenových výkyvů a riziko souvisejících odpisů, čímž poskytuje větší finanční stabilitu. A nesmíme zapomínat ani na pozitivní dopad na životní prostředí, kterou přináší výroba a spotřeba obnovitelné energie, které lze transparentně a prokazatelně zanést do ESG reportů.“

Lucie Kopečková dále vysvětluje filozofii za investičním přístupem společnosti k obnovitelným zdrojům energie: „Na rozdíl od mnoha jiných společností v oblasti obnovitelných zdrojů energie jsme zvolili přístup vertikální integrace, od vyhledávání lokalit, správy všech povolení a regulačních požadavků, vyhledávání budoucích zákazníků s PPA až po fyzickou výstavbu a provoz elektráren. Náš tým tvoří zkušení odborníci s prokazatelnými úspěchy v řízení projektů od jejich vzniku až po úplnou přípravu a realizaci, včetně developmentu, financování, výstavby a provozu.“

O společnosti:

Woodburn Capital Partners je česká společnost specializující se na investice do obnovitelných zdrojů energie. Má rozsáhlé zkušenosti s elektrárnami na biomasu a rostoucí portfolio v oblasti solární energie a větrné energie. Věnuje se výhradně udržitelným energetickým řešením, která přispívají k celosvětovému posunu směrem k budoucnosti čisté energie. Její provozní filozofie zahrnuje spolupráci s uznávanými odborníky na větrnou a solární energii v oboru a budování strategických aliancí s partnery s prokazatelnými úspěchy v investicích do zdrojů obnovitelné energie.

O smlouvách o nákupu elektřiny (PPA)

Smlouvy o nákupu elektřiny (Power Purchase Agreements – PPA) jsou dlouhodobé smlouvy mezi výrobci elektřiny a zákazníky, obvykle dodavateli energií, vládou nebo společnostmi. Uzavírají se běžně na dobu 5–20 let, během níž kupující elektřiny nakupuje energii za předem dohodnutou cenu. Tyto smlouvy hrají klíčovou roli při financování nezávisle vlastněných (tj. nikoliv dodavatelem energií) výrobců elektřiny, zejména výrobců obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární nebo větrné farmy, ať už v areálech zákazníků či mimo ně.