Huawei uspořádala online energetický summit, který se konal v rámci konference HUAWEI CONNECT 2021 a jehož tématem byla „Digitální energetika, podpora nízkouhlíkové éry“. Během summitu zákazníci a partneři diskutovali o osvědčených postupech při využívání nových technologií pro přechod energetického průmyslu k uhlíkové neutralitě. Společnost Huawei také vydala Bílou knihu o globálním energetickém přechodu a bezuhlíkovém rozvoji a podělila se o svou strategii Energy Trans-Cube.

Strategie Energy Trans-Cube: tvorba nové hodnoty pro průmysl

Po podpisu Pařížské dohody v roce 2015 se k uhlíkové neutralitě zavázalo více zemí než kdykoli předtím a přijímají pozitivní opatření k řešení dopadů změn klimatu. Každá z nich se ubírá jinou cestou, vhodnou pro konkrétní profil zdrojů, energie a prostředí. „I přes silnou vůli k uhlíkové neutralitě musíme brát v úvahu tři výzvy: ekologický a nízkouhlíkový rozvoj, hospodářský rozvoj a také bezpečnost a kontinuitu dodávek energie. Konvergence energetické transformace a digitální transformace připraví digitální cestu k uhlíkové neutralitě,“ uvedl David Sun, viceprezident Huawei Enterprise BG a prezident globální energetické divize. Dodal, že „společnost Huawei vyvinula metodiku Trans-Cube. Nabádá, že abychom se přiblížili k inteligentnímu energetickému systému s nulovými emisemi uhlíku a dosáhli globálního rozvoje s nulovými emisemi uhlíku, je třeba vybudovat tři základní schopnosti, a sice transformaci s nulovými emisemi uhlíku, energetickou transformaci a digitální transformaci.“

První schopnost, tedy transformace na čistý nulový uhlík, pomůže různým průmyslovým odvětvím spravovat svá uhlíková aktiva a provádět opatření na snižování emisí uhlíku vhodná pro jejich konkrétní podmínky. V rámci tohoto procesu se nízkouhlíkových odvětví dostanou na téměř nulové hodnoty a nakonec dospějí k uhlíkové neutralitě.

Transformace energetiky pak povede ke spolehlivější, bezpečnější a účinnější výrobě a spotřebě energie a k přeměně z jediného centralizovaného systému na diverzifikovaný, distribuovaný a integrovaný systém. Konečným cílem je dosažení koordinace více zdrojů energií a optimalizace účinnosti.

V neposlední řadě je tu digitální transformace. Digitální transformace, jejímž jádrem jsou data, umožní transformaci na čisté nulové emise uhlíku a transformaci energetiky.

Vydání bílé knihy – Nové myšlenky pro vedoucí postavení v odvětví

Podle Kua Siao-poa, odborníka na energetiku ze společnosti Deloitte China, dosažení uhlíkové neutrality znamená co nejdříve dosáhnout energetické transformace a bezuhlíkového rozvoje, využívat více obnovitelných zdrojů, změnit způsob využívání energie a používat nové technologie ke snížení emisí. Na základě toho analyzuje Bílá kniha o globálním přechodu na energetiku a bezuhlíkovém rozvoji klíčové faktory ovlivňující energetický přechod a navrhuje nový plán pro energetický sektor v podobě vybudování inteligentního energetického systému s nulovými čistými emisemi uhlíku.

Uvedený systém se zaměřuje na propojení ropných, plynových, elektrických, tepelných a vodíkových systémů a jeho cílem je zajistit bezpečnou, spolehlivou, účinnou, nákladově efektivní a čistou energetiku. Anthony Hu, hlavní zástupce pro přechod energetiky (na uhlíkovou neutralitu) z globální energetické obchodní divize společnosti Huawei Enterprise BG, řekl: „Architektura inteligentního energetického systému s nulovými čistými emisemi uhlíku propojí energetický systém, uhlíkový systém a infrastrukturu informačních a komunikačních technologií a nakonec i konvergenci energetických, uhlíkových, informačních a hodnotových toků. Postupně vytvoří systém, jehož jádrem budou data, a podpoří tak digitalizaci energetického průmyslu.“

Řízení pomocí dat a využití inteligence k růstu

Digitální transformace a inteligentní rozvoj ropného a plynárenského průmyslu je stále v plenkách. Podle Lva Kung-süna, hlavního konzultanta společnosti Huawei a bývalého generálního ředitele Čínské národní korporace pro průzkum a rozvoj ropy a zemního plynu (CNODC), digitální transformace signalizuje čtyři příležitosti pro průmysl, a sice změnu obchodních modelů, transformaci modelů řízení, inovaci obchodních modelů a urychlení transformace a růstu hodnoty.

Lv Kung-sün také hovořil o hodnotě cloudu pro ropný a plynárenský průmysl: „Cloudové technologie umožňují centralizované plánování informačních zdrojů, inteligentní správu a řízení, flexibilní poskytování, pohodlné služby a vysokou bezpečnost a efektivitu. Přinesou změnu stávajících obchodních modelů.“

Další důležitou oblastí energetické transformace jsou energetické sítě, které se rychle vyvíjejí díky novým technologiím. Felix Chifwaila, vedoucí manažer elektrotechnických služeb ve společnosti ZESCO, v této souvislosti představil úlohu videa a umělé inteligence při zlepšování možností provozu a údržby rozvodných sítí. Například vizualizace dat z jednotlivých kanálů vede ke snížení provozních rizik a 80krát zefektivňuje kontrolu. Video a umělá inteligence také pomáhají včas odhalit potenciální poruchy, což pomáhá eliminovat 90 % výpadků proudu ročně. Inteligentní kontrolní platforma a aplikace vedou k o 30 % efektivnější reakci na mimořádné události a údržbě. Pan Chifwaila poznamenal: „Společnost ZESCO se těší na další spolupráci se společností Huawei, která jí pomůže stát se regionálním centrem v oblasti digitální transformace.“

ICT a OT jsou hnací silou digitální transformace energetiky

„Jako poskytovatel služeb v oblasti provozních technologií (OT) společnost DFE aktivně spolupracuje s dodavateli ICT, včetně společnosti Huawei, s cílem vzájemného doplňování silných stránek, podpory digitální transformace energetiky a vytváření inteligentních a inovativních řešení,“ uvedl Fang Čeng-ťi, generální ředitel společnosti DFE. Představil inovativní řešení, která společnost DFE vyvinula ve spolupráci se společností Huawei, a sice inteligentní systém kontroly rozvoden a automatický systém kontroly přenosového vedení. Tato dvě řešení, která jsou založena na technologiích společností DFE a Huawei, pomáhají podnikům v jejich další digitální a inteligentní transformaci.

Stejně jako mnoho dalších společností i Huawei začínala jako nedigitální podnik. To znamená, že společnost nashromáždila rozsáhlé zkušenosti a poznatky jak z interních projektů, tak z průmyslové praxe. Z vlastní zkušenosti zná výzvy, kterým tradiční podniky čelí v rámci digitální transformace, a připravila „digitální půdu“ pro transformaci a rozvoj energetického průmyslu.

Společnost Huawei pořádá konferenci HUAWEI CONNECT 2021 online od 23. září do 31. října. Tématem letošního ročníku je „Dive into Digital“, neboli ponoření se do digitalizace. Bude se zabývat praktickým využitím technologií, jako je cloud, umělá inteligence a 5G, ve všech odvětvích a tím, jak mohou různé organizace zefektivnit svou činnost, nabízet širší škálu služeb a nakonec i zvýšit svou odolnost na cestě k hospodářskému oživení. Další informace na  https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect. Informace o Bílé knize o globální energetické transformaci a bezuhlíkovém rozvoji naleznete na https://app.events.huawei.com/hc2021/area/en/email-login?returnUrl=https%3A%2F%2Fe.huawei.com%2Fen%2Fmaterial%2Fenterprise%2Fecf3ca72caa043e08d6c83311e00a51b