Průmyslovou halu sloužící pro výrobu ocelových konstrukcí původně osvětlovali nevyhovující rtuťové výbojky. Společnost Realmont s.r.o. se na základě kalkulace úspor dosažených výměnou svítidel za LED tuto investici ihned realizovat. Na základě norem jsme navrhli ideální výkon a počet LED průmyslových svítidel typu High-bay. Enormní úsporu elektrické energie dosáhla návratnosti investice do LED svítidel za pouhé 3 měsíce.

„V hale byla špatná kvalita osvětlení díky zastaralým rtuťovým výbojkám. Výměnou za moderní LED svítidla jsme dosáhli neuvěřitelné návratnosti investice během necelých tří měsíců,“ říká Lukáš Rymer ze společnosti LED Solution.

Taková úspora samozřejmě není typická a běžně nebývají výsledky takto enormní. Rtuťové výbojky jsou velikým žroutem elektrické energie a jejich prodej je v rámci EU ukončen. Standardně bývá při jejich výměně za LED průmyslová svítidla návratnost do 1 roku. V hale byla tato svítidla nainstalována neuvěřitelných 20 let.

Dosažené úspory

Původní celkový výkon rtuťových výbojek: 25 600 W

Hladina osvětlení při použití rtuťových výbojek: 130 lx

Aktuální celkový výkon LED svítidel: 4400 W

Hladina osvětlení při použití LED svítidel: 377 lx

Výsledkem je zlepšení světelné situace v hale při maximální úspoře elektrické energie. Díky konstrukci haly a přítomného jeřábu zůstalo zachováno rozmístění svítidel. Pomocí světleného projektu dle platných norem spočítala LED Solution ideální výkon svítidel.

Samotná návratnost investice

Počet hodin svícení denně: 12 h

Cena za kW elektrické energie: 3,5 Kč

Výše investice do LED osvětlení: 74 880 Kč

Měsíční úspora při přechodu na LED osvětlení: 26 712 Kč

Návratnost celé investice do LED osvětlení: 2,8 měsíce

Výraznou úsporou v příkonu osvětlovací soustavy společnost Realmont uspořila měsíčně 26 712 Kč a celková investice 74 880 Kč do LED osvětlení se vrátila již během necelých 3 měsíců. Více na www.ledsolution.cz