Společnost HP má nyní nejkomplexnější uhlíkově neutrální nabídku Managed Print Service na světě. Díky tomu zákazníci snadněji dosahují cílů v oblasti ochrany klimatu a zvyšují produktivitu – to vše bez narušení obchodních procesů.

Řešení Managed Print Service HP mohou podnikům pomoci snížit a kompenzovat uhlíkovou stopu souvisící s tiskem dokumentů:

► optimalizací tiskových zařízení za účelem snížení emisí uhlíku,

► odhadem celkových emisí uhlíku produkovaných tiskárnami HP pomocí nástroje HP Sustainable Impact Reporting and Analytics (SIRA),

► zvýšením efektivity zdrojů o 13 %,

► snížením dopadů na ekosystém o 12 %,

► snížením papírového odpadu o 25 %,

► kompenzací 100 % emisí skleníkových plynů.

Správná volba pro životní prostředí

Společnost HP spolupracuje s předními organizacemi, aby ověřila skutečné hodnoty emisí a zároveň podpořila investice do projektů, které podporují komunity, ochranu biodiverzity, využívání větrné energie a přirozenou regeneraci lesů. Jako příklad lze uvést rezervaci podporující biodiverzitu Rimba Raya v Indonésii, prales Kulera v Malawi a bioplynovou stanici v čínském Sečuanu.

  • Certifikace CarbonNeutral® v souladu s protokolem CarbonNeutral pokrývá emise celého životního cyklu výrobku v souvislosti s těžbou surovin, výrobou, dopravou a používáním tiskáren HP, originálního spotřebního materiálu HP (včetně papíru) a životnosti zařízení.
  • Uhlíková neutralita pomáhá fakticky snižovat uhlíkovou stopu na nulu pomocí kombinace opatření, včetně zvýšené efektivity provozní účinnosti, přechodu na obnovitelné zdroje energie a investic do různých projektů uhlíkové kompenzace, jako je ochrana lesů.
  • Společnost HP financuje projekty uhlíkové kompenzace, které splňují přísné standardy třetích stran, až do výše 100 % emisí pocházejících z tiskáren značky HP ve vlastnictví našich zákazníků. Tyto projekty mohou přispět k plnění cílů udržitelného rozvoje OSN (SDG) a přinést společné výhody pro lidi, planetu i společenské komunity.
  • Uhlíkové kompenzace mohou vést k další podpoře udržitelného rozvoje v podobě vytváření nových pracovních míst v oblasti výroby obnovitelné energie, přínosů pro zdraví v důsledku snižování využití fosilních paliv a zachování biologické rozmanitosti.

Závazek k ochraně klimatu

  • Společnost HP pokračuje v cestě k udržitelné budoucnosti tisku, který bude šetrný k lesům, uhlíkově neutrální a podpoří oběhové hospodářství. Snižováním uhlíkových emisí v celém řetězci a investováním do uhlíkové kompenzace se společnost HP snaží řešit celoživotní uhlíkovou stopu každého tiskového řešení HP.
  • Společnost HP pokračuje v plnění svého cíle, jímž je dosažení uhlíkové neutrality služby Managed Print Service do roku 2025.

V této mimořádné době pracují velké i malé podniky novými způsoby. Společnost HP jedná s naléhavostí na všech frontách, aby chránila naši planetu, reagovala na probíhající pandemii a starala se o zdraví a harmonii lidí celého světa.