Společnost Epson, která je světovým lídrem v oblasti technologií a inovací, splnila v Evropě svůj cíl 100% obnovitelné elektřiny, přičemž očekává, že do konce roku 2023 jej dosáhne i celosvětově. S vydáním zprávy o udržitelném rozvoji v Evropě v letech 2022/2023 představuje Epson svou ekologickou vizi se závazkem uhlíkové neutrality a nulového použití podzemních zdrojů do roku 2050.

Zpráva dále zdůrazňuje pokrok společnosti k tomuto cíli, a jak podněcuje transformační změny ve čtyřech základních oblastech: dekarbonizace, posouvání hranic průmyslu, plnění sociální odpovědnosti a posilování řízení.

Mezi další klíčové zdůrazněné úspěchy patří:

Snížení emisí skleníkových plynů: Mezi fiskálními roky 2017 a 2022 učinila společnost Epson značný pokrok, když v evropských kancelářích snížila spotřebu zemního plynu a emise o 51 %.

Dekarbonizace v našich kancelářích: Německá centrála se přestěhovala do nové budovy v Düsseldorfu, ve které je spotřeba energie na jeden metr o 75 % nižší oproti předchozí kanceláři.

Rozmanitost, rovnost a inkluze: Společnost Epson dále posílila a nadále pracuje na svém závazku ohledně rozmanitosti, rovnosti a inkluze vytvořením strategie rozvoje souvisejících cílů, metrik a řízení.

Yoshiro Nagafusa, prezident Epson Europe B.V, potvrzuje závazek společnosti Epson k přístupu „méně je více“: „Naše filozofie ‚efektivita, kompaktnost a přesnost‘ je pro nás více než jen technologický koncept. Je to přístup ke snižování environmentálních dopadů a obohacení životního prostředí a životů eliminací odpadu a výrobou produktů, které jsou menší, efektivnější a přesnější.“

Na březích jezera Suwa v Japonsku se společnost Epson před více než 80 lety obklopila přírodními krásami a její odhodlání žít v souladu s přírodou přetrvává dodnes. Prezident Nagafusa se o tom vyjadřuje v této zprávě: „V naší japonské kultuře je zakořeněna potřeba šetřit vzácné zdroje planety a my ctíme závazek našeho zakladatele chránit životní prostředí, usilovat o udržitelnost a zlepšovat kvalitu života po celém světě.“

Dosažení větší udržitelnosti v dekarbonizované ekonomice

Počínaje 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů a konče snížením emisí skleníkových plynů v oblastech 1–3, společnost Epson vyvíjí lepší opatření pro recyklaci, opětovné použití, renovaci a prodloužení životnosti svých produktů. Díky energeticky úsporné technologii inkoustového tisku a digitálnímu potisku textilu, jež výrazně omezují spotřebu vody, Epson dále snižuje dopad svých zákazníků na životní prostředí.

Posouvání hranic oboru

Společnost pokračuje ve svém závazku přicházet s technologickými inovacemi a zrychlovat digitalizaci a automatizaci, aby posunula hranice svého oboru.

Epson aktivně buduje infrastrukturu pro oběhovou výrobu a investuje více než 34,7 milionu eur do výstavby nové továrny v Japonsku pro recyklaci kovového odpadu na surovinu ve formě kovového prášku. Tato iniciativa, v jejímž čele stojí dceřiný podnik Epson Atmix, posouvá společnost blíže ke globální vizi obejít se do roku 2050 bez podzemních zdrojů.

Dalším technologickým pokrokem je vlastní technologie suchých vláken, která nyní slouží k přeměně textilního odpadu ze skládek na netkané textilie, což je příslibem udržitelnější budoucnosti módního průmyslu. Kromě technologie na zachycování uhlíku se Epson zaměřuje na rozšíření výzkumu v oblasti technologie suchých vláken, která díky své všestrannosti slibuje vyrábět udržitelnější řešení.

Plnění společenské odpovědnosti

Kromě obchodních aktivit je společnost Epson hluboce oddána plnění své společenské odpovědnosti. Ve spolupráci se zainteresovanými stranami, partnery a místními komunitami přispívá Epson k blahobytu společnosti formou aktivit vytvářejících environmentální a ekonomickou hodnotu.

Více než 86 % zaměstnanců Epson Europe se v rámci závazku k rozmanitosti, rovnosti a inkluzi zapojilo do souvisejících školení, což podtrhuje odhodlání společnosti vytvářet spravedlivé prostředí. Epson nadále posiluje svůj závazek spoluprací s globálními zastánci rozmanitosti na pracovišti, jako je Mission GENDER EQUITY, s cílem prosazovat rozmanitost, rovnost a inkluzi v rámci své firemní kultury.

Posílené řízení

Závazek společnosti Epson k cílům udržitelného rozvoje je nyní posílen sladěním firemních operací se standardem systému řízení vyvinutým společností Bureau Veritas. Epson je první technologickou společností, která byla oceněna tímto certifikovaným orgánem za integraci cílů udržitelného rozvoje do svých obchodních aktivit, což je klíčový milník na cestě k udržitelnější budoucnosti.

Henning Ohlsson, ředitel pro udržitelnost z Epson Europe B.V., nabízí svůj pohled na význam cílů udržitelného rozvoje: „Svět čelí náporu nemalých výzev a národní priority přirozeně dostaly přednost před globálními řešeními. Kritici tvrdí, že cíle udržitelného rozvoje jsou spíše vizí dokonalého světa než něčím realisticky dosažitelným.

My však věříme, že navzdory všem výzvám mají cíle udržitelného rozvoje i nadále smysl. Jedná se o přístupný a srozumitelný soubor cílů, nad kterými se mohou setkat jednotlivci, organizace i vlády a pracovat na společných plánech pro budoucnost lidí a planety.“

Společnost Epson dále prokázala svůj závazek k transparentním a udržitelným obchodním praktikám proaktivním zavedením návrhů standardů nové směrnice EU o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD), a to s dostatečným předstihem před povinnou platností směrnice, jak je rovněž zdůrazněno v nejnovější zprávě. Více na: https://www.epson.eu/sustainability-report