Skupina VELUX oznámila, že 90 procent obalů střešních oken VELUX již neobsahuje plasty, které byly nahrazeny materiálem na bázi papíru. Největší světový výrobce střešních oken společnost VELUX využívá nové obaly z lepenky pro všechny nejoblíbenější modely svých střešních oken. Tento krok ušetří až 900 tun plastů ročně a usnadní zákazníkům likvidaci obalů.

Každý rok je celosvětově vyprodukováno 300 milionů tun plastového odpadu a vědci odhadují, že 60 % plastů, které byly vyrobeny od roku 1950, skončilo na skládkách nebo v přírodě. Ukázalo se, že plasty, které byly vyrobeny pro jedno použití, mají negativní dopad na biodiverzitu a přírodu, pokud skončí tam, kde nemají. Místo plastů budou nově obaly střešních oken vyráběny z lepenky certifikované organizací Forest Stewardship Council (FSC).

Díky odstranění komponentů z expandovaného polystyrenu (EPS) ušetří odběratelé výrobků VELUX čas při třídění a likvidaci odpadu, což zefektivní a zlevní tyto procesy.

Tato změna znamená 13% snížení uhlíkové stopy u obalů střešních oken VELUX. Jedná se o klíčový krok ke splnění celkového cíle skupiny VELUX v oblasti obalové politiky – tím je do roku 2030 vyrábět obaly střešních oken zcela bez plastů a z jednoho druhu 100% recyklovatelného materiálu.

Zároveň jde o důležitou součást rozsáhlé transformace v rámci Strategie udržitelnosti 2030, která definuje, jakým způsobem chce skupina VELUX podnikat a jaké produkty a řešení bude uvádět na trh.

„Ve společnosti VELUX jsme se zavázali přičinit o udržitelnější budoucnost tak, že planeta a příroda stojí v centru našich produktových rozhodnutí,“ říká Tina Mayn, senior viceprezidentka skupiny VELUX.

„Naše obaly jsou důležitou součástí našich výrobků, a tedy i ony musejí být co nejšetrnější k životnímu prostředí. Jsme hrdi na to, že výrazně snižujeme množství plastů, které využíváme pro výrobu obalů a ochranu střešních oken VELUX. Jde o důležitý krok z hlediska dosažení udržitelnosti a proces jsme nazvali ‘Green our packaging’.“

Desetiletý transformační proces v oblasti udržitelnosti zahájila skupina VELUX v roce 2020. V jeho rámci přijímá opatření v oblasti klimatu, inovuje udržitelné produkty a odpovědně podniká.

Více informací o Strategii udržitelnosti 2030 skupiny VELUX najdete na www.velux.com/what-we-do/sustainability/sustainability-strategy