V reakci na příznivý vývoj na energetickém trhu CENTROPOL ENERGY vydává nové ceníky energií pod hladinou zastropování danou vládním nařízením. Stávající zákazníci v prolongaci zaplatí za dodávku zemního plynu cenu 10 % pod vládním stropem, noví zákazníci budou mít cenu plynu nižší než strop o 8,5 %. U elektřiny je od příštího týdne pro nové zákazníky k dispozici produkt Fixně Bez závazku, který do konce roku 2023 nabízí výhody neměnné ceny pod úrovní zastropování, ovšem s režimem doby neurčité, tedy s velkou volností pro zákazníka. Pod stanovenou maximální hladinou zastropování je u obou komodit v CENTROPOL ENERGY i stálý měsíční plat.

„V naší komunikaci jsme slíbili, že jakmile to bude možné, naše ceny rádi upravíme směrem dolů. Ta chvíle nyní nastala a mě těší, že vydání nových ceníků s cenami pod vládním stropem mohu oznámit. Jsou účinné od 7. února,“ uvádí marketingový ředitel a člen představenstva CENTROPOL ENERGY, Jiří Matoušek.  

Podle jeho vyjádření lze očekávat pokračování stabilizace velkoobchodního trhu s energiemi a nevylučuje pokračování úprav ceníků ve prospěch koncových zákazníků. A vysvětluje: „V souladu s naší konzervativní nákupní strategií a jak se zpřesňují cenové predikce na následující období, se snažíme aktualizovat co nejrychleji naše ceníky. Toto je první krok a další budou následovat.“

Stávající zákazníci CENTROPOL ENERGY tak aktuálně po skončení období smluvního závazku na dodávku plynu získají cenu 10 % pod úrovní cenového stropu. Noví zákazníci, kteří budou s CENTROPOL ENERGY uzavírat kontrakty na dodávku zemního plynu, budou mít cenu díky produktu Fixně online na 1 rok nižší než vládní strop o 8,5 %.

„U elektřiny je situace zatím mírně odlišná, stávající zákazníci mohou uzavřít produkt s pevnou cenou Fixně na 1 rok s cenou lehce nad úrovní zastropování nebo získat produkt na dobu neurčitou. Ale i zde očekáváme postupné úpravy ceníku,“ doplňuje J. Matoušek a dodává, že CENTROPOL ENERGY má řešení i pro ty, kdo na další pokles cen nechtějí čekat a rádi by svou dodávku měli zajištěnou u stabilního dodavatele. „Náš produkt Fixně bez závazku kombinuje výhody fixace a režimu smlouvy na dobu neurčitou. Zákazník má do konce roku 2023 garantovanou cenu pod úrovní zastropování a následně přejde na cenu aktuální pro rok 2024.“ Úspora u tohoto produktu oproti vládnímu stropu představuje několik set korun.

Současný pozitivní vývoj na velkoobchodních trzích je výsledkem souběhu několika důležitých faktorů, jako je zodpovědné nakládání s energiemi, mírná zima, výroba elektřiny z OZE a postupné nahrazování dodávek zemního plynu z Ruska. S ohledem na skutečnost, že se chýlí ke konci i topná sezón a blíží se jaro, je pravděpodobné, že trend poklesu cen energií může pokračovat. Více na www.centropol.cz