Na otázky CzechIndustry odpovídá Petr Varmuža, technický ředitel společnosti BayWa r.e. Solar Systems s.r.o.

Název vaší společnosti s ručením omezeným je BayWa r.e. Solar Systems a hlavním předmětem činnosti je velkoobchod s komponenty pro fotovoltaické elektrárny. Jak vznikl nápad založit společnost s tímto zaměřením, řekněte nám o ní více?

Nápad se zrodil v roce 2016 a byl založen velkoobchod s komponenty pro fotovoltaické elektrárny a vznikla společnost Solid Power Distribution s.r.o. Ve stejném roce jsme zahájili spolupráci se značkami GOODWE a PYLONTECH. Cílem bylo získat na trhu konkurenční výhodu, což se podařilo díky silnému partnerství, znalostem produktu a spolupráci na vývoji a spustili jsme službu technické podpory. V květnu 2021 proběhla akvizice a ze společnosti Solid Power Distribution s.r.o. se stala BayWa r.e. Solar Systems s.r.o. Akvizice umožnila nabídnout našim zákazníkům ještě větší portfolio kvalitních produktů a poskytnout více služeb.

„Naší vizí je dodávat cenově dostupné komponenty prémiové kvality pro obnovitelné zdroje energie,“ přečetl jsem si na vašich webových stránkách. Jedná se o výrobky společnosti nebo produkty obchodních partnerů?

Nabízíme produkty světových výrobců. V současné chvíli jsme největší specialisté na značku střídačů GoodWe a baterií Pylontech, kteří jsou velice dobře známí na českém trhu a poskytují našim zákazníkům z řad instalačních firem široké portfolio využitelnosti, kvalitní zpracování a přijatelnou cenu. V našem portfoliu najdete i ověřené značky fotovoltaických panelů JA Solar, Trina, Hundai. Portfolio jsme rozšířili také o konstrukce německé kvality novotegra, která patří naší mateřské společnosti BayWa r.e. Naši zákazníci z řad instalačních firem u nás najdou i optimizéry Tigo a nabíjecí stanice WallBox. Z českých dodavatelů pak nabízíme pro regulační jednotky značky AZ Router od společnosti AZ Traders nebo Wattrouter z dílny Solar controls.

O fotovoltaických panelech koluje mezi českou veřejností spousta fám. Například ta, že na jejich výrobu se spotřebuje více elektřiny, než samy vyrobí. Logicky se tak nabízí otázka, jak je to s jejich účinností v létě a zimě, dobou životnosti, údržbou, požární bezpečností, návratností investice do nich, s recyklací a likvidací po skončení životnosti?

Fáma ohledně větší spotřeby elektřiny na výrobu panelů, než sami vyrobí, je jedna z největších, které slýchávám. Pravda je taková, že použitím moderních technologií ve výrobě, zvyšováním účinnosti přeměny slunečního záření na elektřinu atd., vyrobí fotovoltaický panel za 1 až 3 roky tolik energie, která byla spotřebována na jeho výrobu. Samozřejmě záleží, jak je nainstalován, v jaké lokalitě a jaký má sklon. Účinnost je paradoxně vyšší v zimě, jelikož je panel chlazen, ale v našich podmínkách nemáme tolik slunečních hodin, takže vyrobí jen malou část oproti letním měsícům. Životnost fotovoltaických panelů je v podstatě neomezená. Výrobci ve většině případů garantují, že nominální výkon panelů nepoklesne pod 80 % za 25 let. To však neznamená, že v tu chvíli panel přestane vyrábět a je nutné jej vyměnit. Panel funguje normálně dále a vyrábí elektřinu, nicméně se jeho nominální výkon stále snižuje, jelikož dochází k degradaci použitých materiálů. Údržba je nutná vždy, ale je rozhodující místo instalace, množství nečistot na panelech, ale minimálně jednou do roka by se měly panely umýt, abychom měli zajištěný jejich optimální výkon a nedocházelo k jeho poškození vlivem trvalého zašpinění na některých článcích. Pro zvýšení požární bezpečnosti se v dnešní době již používá celá řada odpojovačů (Rapid shut down system) nebo optimizérů s integrovaným odpojovačem, které zajistí jejich odpojení od střídače a napětí zůstává pouze na střeše pod panely v bezpečných hodnotách. To znamená, že při hašení není hasič ohrožen proudem jdoucím do střídače. Důležitým faktorem je také správné krimpování konektorů vhodnými nástroji, aby nedocházelo k jejich přehřívání a tím potenciálnímu riziku požáru. V současné době se návratnost investice do pořízení fotovoltaické elektrárny výrazně zkracuje. Program Nová Zelená Úsporám, ale také vyšší cena energie ze sítě způsobují rychlejší návratnost. Co se týká recyklace, tak samotný solární panel tvoří asi z 90 % sklo a hliník, které jsou běžně recyklovatelné, ostatní položky jako křemík, stříbro a další je možné zpětně získat také, ale již složitějšími postupy, kterými se zabývají specializované firmy.

„Naší misí je vyhledávat technologie, testovat je, proškolit naše klienty z řad instalačních firem a pomoci jim navrhnout vhodné řešení pro jejich koncové zákazníky,“ uvádíte dále na webových stránkách. Které základní podmínky musí splňovat instalační firma, pokud se chce stát vaším klientem?

Poptávka po technologiích je v současné chvíli enormní, existují prosto jisté dočasné limitace ohledně přijímání nových zákazníků. Abychom do budoucna uspokojili zájem všech, podnikáme řadu kroků, které by nám měly pomoci výrazně navýšit naše kapacity. Jde např. o nárůst objednávek zboží, stěhování se do nových a větších skladů i kanceláří, posilování týmu na prakticky všech pozicích a v neposlední řadě přechod na nový e-shop a ERP systém. Ten nás podpoří v efektivní správě aktuálního nadměrného počtu objednávek a umožní nám další růst.

Oddělení technické podpory je pro vaše zákazníky přidaná hodnota, která je ve srovnání s dalšími hráči na trhu ojedinělá. Co vše technická podpora zahrnuje, jak je přijímána odbornou veřejností?

Technická podpora je součástí celého technického oddělení, které zahrnuje hotline technickou linku pro naše zákazníky od 7 do 18 hodin každý pracovní den, kde řešíme problémy spojené s instalací námi prodaných komponent. Radíme, jak vše nastavit správně, kde by mohla být chyba v zapojení a jak ji odstranit. Snažíme se našim zákazníkům věnovat maximální možnou péči a pomáhat jim posouvat se kupředu. Dále provádíme produktové školení pro stávající i nové zákazníky, výjezdy k problematickým případům, připravujeme video návody v českém jazyce, pomáháme překládat uživatelské manuály, testujeme nové produkty před zařazením do prodeje, provádíme technické konzultace a v neposlední řadě provádíme opravy a řešíme reklamace. Odbornou veřejností je naše technická podpora přijímána velice kladně, jelikož právě jí pomáháme a školíme.

Počátkem srpna jste spustili novou bezplatnou službu BayWa r.e. monitoring, která pomůže instalačním firmám odhalit chyby a závady v instalaci. Pozorného čtenáře jistě napadne otázka, jaké jsou nejčastější závady a chyby a zda je také možné provozovat fotovoltaiku i s nimi?

Ano, počátkem srpna jsme zprovoznili proaktivní monitoring, který se snaží vyhledat chyby v zapojení nebo nastavení námi prodaných komponentů ještě dříve, než může dojít k významným ekonomickým ztrátám. Nejčastější závadou je špatně zapojené měření, vypnutá asymetrie. S těmito chybami je možné elektrárnu provozovat, ale dochází k ekonomickým ztrátám u koncových uživatelů, což způsobuje jejich nespokojenost a prodloužení návratnosti investice. Standardní postup býval reaktivní, což znamenalo, že si daného problému všimnul koncový uživatel až po několika měsících, kdy mu elektrárna nepřinesla úsporu a teprve potom se začalo zjišťovat, proč k tomu došlo a situace se teprve začala řešit. Tento postup se nám nelíbil a v současné chvíli vyhledáváme chyby aktivně my a daný problém hlásíme instalačním firmám, aby jej mohli vyřešit. Případně pomáháme s konzultací za ně přes vzdálené možnosti nastavení.

Abych se stal energeticky soběstačným, tak kromě solárních panelů potřebuji další příslušenství. Co vše konkrétně?

Stát se energeticky soběstačným je velice lákavá myšlenka, ale v praxi proveditelná jen za určitých podmínek. Fungovat tzv. v ostrovu, bez připojení k distribuční soustavě, je velice nákladná položka, jelikož je potřeba dostat do domu výkon i v zimním období. To znamená předimenzování panelů, hybridního střídače a baterií. Pokud bychom se zamýšleli nad soběstačností v rámci připojení k síti a chtěli využít některý z nástrojů distributorů (speciální tarify pro elektrárny), tak stačí panely, hybridní střídač a baterie, nebo pouze síťový střídač, který bude vyrábět elektřinu a dodávat do spotřeby v domě a případné přebytky zpracovávat pomocí regulátorů do teplé vody a až poté pouštět nevyužitou elektřinu do sítě distributora. U hybridních systémů s bateriemi se nejdříve podporují zátěže v domě, poté nabíjí baterie a až poté dodává energie do sítě. V případě spotřeby pak uskladněnou energii odebíráme nejdříve z baterií a až poté případně ze sítě (typicky v noci), čímž minimalizujeme odběry ze sítě a stáváme se částečně soběstačnými.

Řešení poskytujete pro domácnosti i průmyslové podniky. V čem je mezi nimi zásadní rozdíl po technické stránce?

Zásadní rozdíl je ve velikosti samotné elektrárny, a tím pádem i použitých vodičů, měničů, dimenzování rozváděčů, bezpečnosti a požární ochrany. Samozřejmě je také velký rozdíl z hlediska legislativy a podmínek připojení pro průmyslové podniky. U rodinných domů se pohybujeme v průměru kolem 8 kWp instalovaného výkonu na střeše, ale u průmyslových podniků se pohybujeme od 20 kWp až po velké projekty o výkonu 500 kWp a výš.

Boom fotovoltaiky urychluje vývoj solárních panelů a přináší nová řešení. Jaké změny lze očekávat v jejich konstrukci a účinnosti v horizontu deseti let?

Oblast fotovoltaických panelů se vyvíjí velice rychle. Před deseti lety byly panely s výkony 190 Wp a účinností 10 %. Dnes jsme na mnohem vyšších výkonech (>550 Wp) s účinností >20 %. Což je obrovský posun, ke kterému přispěly nové technologie PERC, half-cut, větší počet busbarů, různé typy fotovoltaických článků a materiálů. Horizont 10 let je velice daleko, ale již dnes jsou vědci v laboratorních podmínkách schopni vytvořit panely s účinností 30 % a více, případně kombinovat fotovoltaické panely s fototermickými. Ale jestli se tyto technologie prosadí a budou využívány ve větším měřítku, ukáže až čas.

Nevyplatí se tedy s instalací fotovoltaické elektrárny pár let počkat?

Ani ne, samozřejmě za pár let budou technologie zase o kousek dále, budou lepší a efektivnější. Nicméně není potřeba čekat, protože elektrárny jsou na velice vysoké úrovni již nyní a od prvního momentu od spuštění mohu začít šetřit odebranou elektřinu ze sítě.

Internet věcí, umělá inteligence, digitalizace – to vše stále více ovlivňuje předmět vašeho podnikání. Jak moc a v čem především?

Digitální transformace zasahuje i do našeho oboru. Abychom usnadnili práci našim zákazníkům, pracuje tým naší technické podpory na zdokonalování technologií a vývoji aplikací. Nedávno jsme na trh uvedli již zmíněnou službu BayWa r.e. monitoring, která dokáže odhalit chyby nainstalované elektrárny. Dalším příkladem je náš bezplatný nástroj pro návrh FVE systému Solar-Planit, díky kterému si mohou naši zákazníci jednoduše a přehledně naplánovat celý projekt. Solar-Planit vypočítá statiku, balastní zatížení, kusovník materiálu i cenu.

Zdroj: časopis CzechIndustry 3/2022