Společnost CleverFarm uspořádala 2. ročník Zemědělské akademie inovací (AIA), jejímž cílem bylo otevřeně informovat farmáře o přínosech moderních technologií v oblasti precizního zemědělství. Projekt, jehož se zúčastnilo 27 podniků z celé ČR, přinesl jednoznačnou shodu o prokázaných přínosech moderního hospodaření, a to zejména v oblasti úspory na hnojivech a vyšších výnosech z celkové produkce.
Výsledky pilotního programu, vycházející z dat nasbíraných na 105 monitorovaných pozemcích, prezentoval v samotném úvodu AIA spoluzakladatel CleverFarm Adam Zlotý. Společně s ním hovořili o výhodách a novinkách v oblasti precizního zemědělství i spoluorganizátoři akce z Mendelovy univerzity, Výzkumného ústavu rostlinné výroby a ze společností Gisat, Strom Praha a Syngenta.

„Data a vyhodnocení, která jsme v rámci AIA získali, nám umožnila detailní pohled na vybrané pozemky, včetně propočítání konkrétních výnosů a úspor, kterých zúčastnění dosáhli. Ať už na základě variabilního setí a hnojení, nebo biofyzikálního monitoringu půdy,“ uvádí Adam Zlotý. „Rozdíly ve výnosech se dále lišily na základě mnoha faktorů, jako byla úroveň sucha, kvalita půdy nebo klimatické podmínky. Obecně můžeme říct, že se zapojily takové podniky, u kterých byl výnos po zohlednění bonity a porovnání s předchozími lety vyšší o 0,2 t/ha, což odpovídá nárůstu zhruba 700 Kč /ha, stejně jako podniky, kde byl výnos v porovnání se sousedními pozemky vyšší o necelých 0,6 t na jeden hektar půdy.“
Další stránku Zemědělské akademie inovací tvoří propočítané úspory na hektar půdy. S ohledem na předchozí suché roky, které významně upravují postoje farmářů k udržitelnému zemědělství, budou mít tyto úspory pravděpodobně přednost před cíleným zvyšováním výnosů. I tady se mohli účastníci AIA setkat s výsledky více než optimistickými.

„Propočítaná úspora se u variabilního setí pohybuje v rámci stokorun na hektar. U Asturu Straškov se jednalo například o 217 Kč/ha oproti uniformní dávce, kdy výnos odpovídal průměru na ostatních pozemcích se srovnatelnou bonitou půdy. Jako nejprospěšnější ovšem vnímáme hospodárnost při aplikaci dusíkatých hnojiv – u jedné aplikace dosahovaly reálné úspory v rozmezí 85 Kč/ha – 320 Kč/ha, což znamená nejen plnější peněženky, ale zejména zdravější půdu, která bude po určitém období schopna plodit kvalitnější úrodu. Tím se dostáváme k jedné z hlavních zásad precizního zemědělství – nejedná se o jednorázovou akci, ale o dlouhodobý cyklus, u kterého se dočkáte hmatatelných úspěchů až po několika letech. Proto je důležité s ním začít ihned, protože za několik let už může být na všechno pozdě,“ uzavírá Zlotý.

Zemědělská akademie inovací

Cílem zkušebního projektu CleverFarm, spuštěného v březnu 2019, je zvýšit povědomí a zájem zemědělců pro oblast precizního zemědělství. Vybraní zájemci, kteří dosud neměli dostatek financí nebo důvěry v užívání moderních postupů, získali jedinečnou šanci otestovat jednotlivé technologie, a to díky partnerovi akademie společnosti STROM, která farmářům zapůjčila potřebnou zemědělskou techniku. Mezi další partnery se řadí společnost Gisat, specializující se na zpracování a analýzu družicových dat, Mendelova univerzita v Brně, která poskytla pomoc při školeních a konzultacích při přípravě variabilních map pro hnojení a setí a společnost Syngenta, vyvíjející a distribuující široké spektrum osiv a přípravků na ochranu rostlin.