Společnost Huawei představila na 35. mezinárodním sympoziu a výstavě elektromobility (Electric Vehicle Symposium & Exhibition, EVS35), nejvlivnější mezinárodní akci v oblasti e-Mobility, dobíjecí modul nové generace FusionCharge 40kW DC. Tento spolehlivý, tichý a vysoce účinný dobíjecí modul by se měl v budoucnu stát základem dobíjecích stanic pro elektromobily, přinést jejich uživatelům komfortnější dobíjení a provozovatelům či dopravcům úspory nákladů za provoz a údržbu stanice.

Hlavní výhody dobíjecího modulu nové generace FusionCharge 40 kW DC od Huawei:

  • Spolehlivost: Použité technologie zalévání a izolace zajišťují dlouhodobě spolehlivý provoz v náročných podmínkách s roční poruchovostí menší než 0,2 %. Nový modul navíc podporuje funkce inteligentního provozu a údržby i možnost vzdálené bezdrátové aktualizace (over-the-air, OTA) a eliminuje tak nutnost návštěv stanice.
  • Účinnost: Výkonnost modulu překonává stávající průměr v oboru o jedno procento. Ročně tak může 120kW nabíjecí pilíř vybavený tímto novým produktem ušetřit 1140 kWh energie.
  • Tichý provoz: Nový dobíjecí modul Huawei je oproti průměrné hodnotě v oboru o 10 dB tišší. Pokud detekuje snížení teploty, automaticky upraví otáčky ventilátoru pro ještě tišší provoz a je tedy vhodný i do oblastí citlivých na hluk.
  • Všestrannost: Modul je zařazen do třídy EMC B, takže jej lze nasadit v obytných oblastech. Díky širokému rozsahu napětí navíc umožňuje nabíjení různých modelů vozidel (s různým napětím).

Společnost Huawei dále nabízí kompletní portfolio nabíjecích řešení pro různé scénáře. V rámci představení novinek na veletrhu uvedla mimo jiné své komplexní řešení pro obytné budovy, které kombinuje fotovoltaiku, úložiště energie a dobíjecí zařízení.

Odvětví dopravy produkuje přibližně 25 % světových emisí uhlíku. Pro jejich omezení bude mít zásadní význam elektrifikace. Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) dosáhne v roce 2021 celosvětový prodej elektromobilů (včetně plně elektrických a plug-in hybridů) 6,6 milionu. Kromě toho si EU stanovila ambiciózní cíl dosažení nulových emisí uhlíku do roku 2050, přičemž do roku 2035 chce ukončit výrobu vozidel na fosilní paliva.

Klíčovou infrastrukturou, která elektromobily rozšíří a zpřístupní veřejnosti, se stanou sítě dobíjecích stanic. Uživatelé elektromobilů budou tedy potřebovat, aby tyto sítě byly co nejkvalitnější a široce dostupné. Provozovatelé nabíjecích stanic zase potřebují jejich sítě hladce zapojit do distribuční soustavy elektřiny. Kvůli minimalizaci provozních nákladů dobíjecích zařízení a dosažení maximálních výnosů po celou dobu jejich životnosti navíc hledají bezpečnou, spolehlivou a efektivní technologii.

Společnost Huawei se na akci dále podělila o svou vizi integrace výkonové elektroniky a digitálních technologií s cílem poskytnout uživatelům elektromobilů komfortnější nabíjení. Současně pomáhá i budovat ekologičtější a efektivnější sítě dobíjecích stanic, které lze plynule upgradovat na další úroveň a podpořit tak rychlejší přijetí elektromobilů.

Prezident divize pro inteligentní nabíjení Huawei Digital Power Intelligent Charging Business Peng Jianhua uvedl: „V rámci naší kampaně za omezení emisí v dopravě chceme spolupracovat s průmyslovými partnery a podporovat modernizaci dobíjecích stanic. Přinášíme základní technologie a moduly i integrovaná platformová řešení fotovoltaiky, skladování energie a dobíjecích systémů pro lepší a ekologičtější budoucnost.“