Koupit vodoměr nebo měřidlo tepla, počkat, až vyprší platnost ověření, a pak zařízení vyhodit do kontejneru. Podobným způsobem přemýšlí většina Čechů. V oblasti technické správy budov ale existuje řešení, které je ekologické a zároveň pomáhá šetřit náklady. Do provozu se díky Autorizovanému metrologickému pracovišti každý rok vrátí desítky tisíc měřidel, a ušetří tak tisíce kilogramů odpadu na skládkách.

Standardní platnost ověření bytových vodoměrů je stanovená na pět let. Tím ale funkčnost zařízení skončit nemusí. Společnost ENBRA, která se věnuje službám v oblasti technického zařízení budov, nabízí svým zákazníkům ekologické řešení měřidel, které spočívá v tom, že po vypršení platnosti ověření vodoměry nebo měřidla tepla nekončí na skládce odpadu. Je totiž možné jejich následné ověření, což umožňuje zařízení v širokém rozsahu znovu a opakovaně používat ve funkci stanoveného měřidla.

„Významnou měrou tak přispíváme jak k hospodárnému využití investovaných prostředků na pořízení měřidel, tak k ochraně klimatu. Ověření totiž koncovým zákazníkům umožní použít své zařízení opakovaně,“ tvrdí Jiří Hudeček, ředitel obchodu AMS společnosti ENBRA. Dodává, že po vypršení platnosti ověření, která u vodoměru činí 5 let a u měřidel tepla 4 roky, není potřeba zařízení hned vyhazovat. Místo toho je mohou lidé nechat znovu opravit a ověřit, aby mohla dále sloužit. „Tímto způsobem šetří suroviny, jako je mosaz a většina plastů, které by jinak skončily jako odpad. A kromě toho také svoji peněženku, protože nové měřidlo je podstatně dražší,“ vysvětluje Hudeček. Zkušebny tak výrazně snižují emise, které vznikají při výrobě a uvádění nových měřidel na trh.

Recyklace i obnova vodoměrů a měřidel tepla

V Česku se například ročně vymění přes sto tisíc vodoměrů. Ty původní většinou putují rovnou na skládku, ověřit jejich funkčnost a správnost měření v autorizovaných střediscích je přitom poměrně snadné. „V tuzemsku je tato možnost využívána u zhruba 15 procent instalovaných vodoměrů. Z hlediska tohoto znovuověřování zaujímáme na českém trhu největší podíl. Do oběhu totiž vrátíme každoročně deseti tisíce měřidel tepla. Vždy proto apelujeme na zákazníky, že měřidlo tepla nebo vodoměr není nutné pokaždé pouze vyměnit za nové. Existuje totiž možnost jejich ověření v autorizovaném metrologickém středisku,“ říká Hudeček.

K ověření a přezkoušení měřidel energií slouží tzv. „zkušebny“, které zajišťují výrobu, opravu i servis měřicích zařízení. „Technici v našem metrologickém středisku zařízení rozloží, vymění i vyčistí jednotlivé díly a ověří jeho funkčnost dle metrologických předpisů a norem,“ popisuje ředitel obchodu AMS společnosti ENBRA. Tímto způsobem se pak ze střediska Autorizovaného metrologického pracoviště (AMP) vrací zpátky do oběhu. U některých měřidel staršího data existuje dokonce možnost osadit zařízení modulem pro dálkový odečet energií.

Měřidla mohou sloužit opakovaně

Po úspěšném ověření se měřidla označí ověřovací značkou. Platnost ověření stanovené vyhláškou zajišťuje, že jsou zařízení pravidelně kontrolována a splňují kritéria pro přesnost měření. „Pokud měřidlo splňuje metrologická kritéria, může být opakovaně použito.říká Hudeček. Přesto se může stát, že ověřované zařízení v průběhu času už nemusí vyhovovat aktuálním trendům a požadavkům trhu, což může být důvodem pro jeho obměnu.

„Vzhledem k dynamickému rozvoji a růstu technologické úrovně nově vyvíjených a vyráběných měřidel spotřeby vody a tepla, rostou současně i požadavky na vývoj nových měřicích postupů, metodik a zkušebních zařízení. Proto naše zkušebny s vlastním týmem odborníků neustále inovují a vyvíjí nové metody i postupy zkoušení měřidel. Tlačí nás do toho stále přísnější legislativní požadavky,“ vysvětluje Hudeček.

Od 1. ledna 2024 totiž vstoupí v platnost klíčové parametry novely zákona o rozúčtování spotřeby tepla a teplé vody. Týkat se budou pravidelného měsíčního informování uživatelů o jejich spotřebě. Tato povinnost se od uvedeného data bude zároveň vztahovat pouze na některé případy. Konkrétně na ty objekty, kde jsou již nainstalované měřiče a indikátory, které dokáží samostatně komunikovat na vzdálenost větší jak 250 metrů.