Nejnovější trendy, technologie a řešení v oblasti cloud computing představí Cloud Computing Conference 2024. V půldenním programu se přední čeští odborníci zaměří na cloudové služby a jejich bezpečnost, integraci cloudových řešení do firemní infrastruktury, přínosy kontejnerizace v cloudu, hybridní cloudová řešení a správu multicloudu i jeho nákladovou efektivitu. Část programu se bude věnovat i pravidlům poskytování cloudových služeb ve veřejné správě. Konference se uskuteční 22. května 2024 v hybridním formátu – v prezenční formě v pražském Hotelu Grandior s online přenosem.

Cloudy jsou dnes čím dál více populární, ale ne vždy má smysl do cloudu migrovat. Kdy začít s migrací, jaké jsou pro a proti a čemu se vyvarovat na úvod konference poradí lektor, konzultant a DevOps architekt Ondřej Šika. Spolu s konkrétními příklady z praxe poukáže na služby, které se vyplatí do cloudu migrovat ihned, služby, u kterých záleží na řadě faktorů, i služby, u kterých migrace do cloudu nedává žádný smysl. Posuzovat přitom bude kvalitu služeb a jednoduchost jejich používání, cenu, bezpečnost a dostupnost.

Nejnovějšími trendy v oblasti cloudově nativního přístupu a jejich dopadu na moderní podnikové aplikace, procesy a infrastrukturu naváže Petr Holan, šéf divize OneCloud ve společnosti Eviden. Nahlédne pod pokličku aktuálních inovací a technologického pokroku, které formují budoucnost cloudově nativního přístupu.

Klíčové otázky spojené s cloudem „Jak předvídat náklady v moderním cloudovém prostředí“ a „Jak si vybrat správné cloudové řešení“ ve své přednášce zodpoví Václav Prokeš, solution architekt Českých Radiokomunikací. Poradí, jak si zvolit vhodného dodavatele podle specifických potřeb zadavatele, jak napsat zadání pro výběrové řízení a jak srovnávat různé nabídky.

O tipy a triky, jak pro cloudovou éru transformovat a optimalizovat databázové operace, se s účastníky konference podělí Jan Havlíček, produktový manažer společnosti Thein Digital. Ukáže, jak optimalizovat komerční databáze z pohledu licencí, což jejich správcům umožní efektivněji přizpůsobovat jejich databázové zdroje, a představí přístup poskytování databází formou služby (Amazon RDS), který podporuje rychlou adaptaci a snižuje technické bariéry při přechodu na AWS. V závěru svého vystoupení projde i procesy migrace a modernizace databází, které nejen zvyšují výkon, ale také umožňují výrazné provozní úspory, a poskytne návody, jak tyto přístupy implementovat.

Budování státního cloudu v ČR

Poslední vývoj právní úpravy v oblasti poskytování služeb cloud computingu ve veřejné správě a související výkladová stanoviska Digitální a informační agentury (DIA) a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) popíše partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL Jan Tomíšek. Mimo jiné řekne, jaké služby nemusí být v katalogu zapsány a proč, co musí obsahovat smlouva na poskytování služeb cloud computingu orgánu veřejné správy nebo zda lze provozovat jeden informační systém veřejné správy v různých bezpečnostních úrovních. Ve své přednášce se zaměří na to, jak aktuální úpravu zohlednit v praxi, a to jak z hlediska orgánů veřejné správy, tak z hlediska poskytovatelů služeb cloud computingu.

Pohledem na legislativní, technologické a politické výzvy při budování českého cloud computingu z pohledu státního poskytovatele nejvyšší bezpečnostní úrovně (SeGC) naváže Ondřej Nekovář, šéf informační bezpečnosti Státní pokladny Centrum sdílených služeb.

Skryté nástrahy cloudu

V současné době je cloud computing neodmyslitelnou součástí IT infrastruktury mnoha organizací. S příslibem flexibility, škálovatelnosti a ekonomické efektivity však přichází i řada výzev a otázek týkajících se nejlepších postupů pro využití, správu a případné opuštění cloudových služeb. V závěru konference Ondřej Flídr, sr. správce infrastruktury ve společnosti vshosting, poskytne účastníkům hluboký pohled do dynamiky veřejného cloudu, identifikace potenciálních pastí a výzev, se kterými se mohou setkat, a nabídne strategie pro zajištění technologické nezávislosti a operativní flexibility. Zaměří se také na strategie zamezení závislosti na jediném dodavateli, porozumění a využití smluv s poskytovatelem (SLA), navigace v možnostech a omezeních zkušebních verzí služeb, a především na přípravu na možnou potřebu cloudové repatriace.

Odborná konference Cloud Computing Conference se koná prezenčně i online 22. května 2024 od 9:00 do 13:30 hodin v pražském hotelu Grandior, a je určena jak IT profesionálům a IT manažerům, tak zástupcům organizací ze soukromého i veřejného sektoru, kteří využívají nebo plánují využívat cloudové služby ve své firemní infrastruktuře. Více informací a registrace na https://cloud.konference.cz