Nepotkávají se sice u kávovaru, na teambuildingy je moc neužije a své kolegy vlastně vůbec neznají, ale přesto v jejich pracovním kolektivu panuje soulad a důraz na efektivitu. Řeč je o robotech, kteří čím dál častěji pomáhají zaplnit mezery při nedostatku zaměstnanců v různých odvětvích průmyslu. Skupina Raben Group jich „zaměstnává“ osmnáct a další brzy přibydou. Jejich výhodou je, že mohou pracovat nepřetržitě, úkoly zvládnou až čtyřikrát rychleji než lidé a nedělají chyby.

V oborech, které dlouhodobě řeší nedostatek zaměstnanců, a k nimž se řadí i logistika, je začleňování robotů v současnosti nezbytností. Využívají se pro měření zásilek, jako autonomní nebo poloautomatické vysokozdvižné vozíky, coboti pro výpomoc lidským pracovníkům, senzory internetu věcí nebo automatické třídiče.

Skupina Raben Group využívá roboty už dva roky a zaměřují se na softwarové úkoly v IT systémech. „Fungují prakticky bezobslužně. Samozřejmě vyžadují plánování úkolů a dohled, ale jinak fungují i tehdy, když se fyzický uživatel vrátí domů. Osmnáct robotických licencí, které můžeme využívat 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, v praxi odpovídá minimálně padesáti pracovním místům,“ popisuje Michaela Dražanová, Fresh Logistics Director Raben pro Českou republiku a Slovensko.

V odvětví přepravy a logistiky čerstvých potravin má využívání moderních technologií velkou přidanou hodnotu, protože automatizované robotické systémy zvládají obsáhnout velké množství dat a ohlídat u každého produktu například datum trvanlivosti. Získaná data umějí roboti rychle zpracovávat, díky čemuž se čas potřebný na doručení významně zkracuje. Automatizované systémy dohlížejí také na kontrolu teplotních podmínek přepravovaných potravin v každé části logistického řetězce, což pomáhá zaručit bezchybnou kvalitu transportovaných produktů.

Robot Jürgen aktualizuje data v Německu

Přestože je jejich pracovní prostředí virtuální, svým způsobem mají vlastní identitu, například uživatelský účet a přihlašovací údaje do systému. „Protože jsou členy mezinárodní rodiny Raben, obdrželi jména charakteristická pro region, ve kterém pracují. A tak Jürgen aktualizuje data v německé síti, Bolek v Polsku plánuje kyvadlové trasy a Roberto se zabývá kontrolou tras,“ dodává Michaela Dražanová.

V současné době je možné plánovat jejich práci tak, že pokud vše půjde hladce, robot sám projde celým procesem zpracování objednávky: kupříkladu přiřadí stavy, potvrdí, že je na trase vše v pořádku, vyšle signál do mobilních zařízení i řidiči a po shromáždění informací o GPS poloze také zákazníkům. Díky tomuto využití robotické automatizace v logistických procesech je rozhodnutí člověka vyžadováno pouze v kritických situacích (například zpoždění, nehoda, krádež), které jsou vzácné.

„Pokud navíc vezmeme v úvahu flexibilitu, efektivitu, spolehlivost a přijatelné náklady, není pochyb o tom, že automatizace bude budoucností našeho odvětví,“ vysvětluje Zbigniew Kępiński, manažer IT týmu pro robotiku a automatizaci procesů ve skupině Raben Group. Společnost plánuje do dvou let počet robotických licencí minimálně zdvojnásobit.

Analýza dosavadního fungování robotů ve skupině Raben Group ukázala, že vykonávají lidskou práci v průměru čtyřikrát rychleji, bezchybně, podle algoritmu a bez nutnosti změn v IT systémech, což skupině přináší měřitelné úspory. Například implementace procesu Lean platformy v logistice čerstvých potravin, službě Fresh, s využitím robotické automatizace přinesla úsporu šedesát hodin – tedy čas, který by musel této činnosti věnovat zaměstnanec. Během roku a půl fungování již bylo pomocí robotických jednotek zajištěno 3,5 milionu transportů, čímž se uvolnilo více než 25 pracovních míst.