Palivové soubory s experimentálními proutky typu REMIX prošly úspěšně provozem v reaktoru 3. bloku Balakovské jaderné elektrárny. Recyklované jaderné palivo absolvovalo tři palivové kampaně, tj. zhruba pět kalendářních let.

Cílem paliva REMIX je snížit spotřebu přírodního uranu tím, že se bude znovu používat už ozářené palivo. Hlavní výhodou uzavřeného palivového cyklu je využití plutonia, které vzniká při ozařování uranu 238.

„Zkušební provoz inovativního paliva v Balakovské jaderné elektrárně v Rusku proběhl úspěšně. Do aktivní zóny reaktoru VVER-1000 byly společně s klasickým palivem zavezeny také tři kazety, které obsahovaly kromě standardních palivových proutků po šesti proutcích s palivem REMIX. Během pěti let zkušebního provozu naši odborníci kontrolovali klíčové parametry testovaných proutků, včetně neutronových a fyzikálních parametrů a jejich opotřebení. Nezaznamenali žádné odchylky od normálního provozu, což potvrzuje očekávané vlastnosti nového typu paliva,“ uvádí náměstek hlavního inženýra pro bezpečnost a spolehlivost Jurij Ryžkov.

Zkušební kazety byly z reaktoru vyvezeny v polovině září během plánované odstávky, která probíhá na 3. bloku Balakovské elektrárny. Nyní jsou v bazénu vedle reaktoru, kde budou několik let chlazeny, aby poklesla jejich teplota a radioaktivita na hodnoty přípustné pro přepravu.

V roce 2023 budou odeslány do výzkumného ústavu NIIAR (součást ruské korporace pro atomovou energii Rosatom) v Dimitrovgradu, kde je vědci podrobí detailní analýze.

Pilotní výroba palivových kazet s palivem REMIX byla spuštěna v roce 2021. Tablety se vyrábějí v podniku GCHK v Železnogorsku, proutky a kazety se sestavují v podniku SCHK v Seversku (oba podniky jsou součástí Rosatomu).

„Experimentální kazety s palivem REMIX vyrábí podnik SCHK ve verzi TVS-2M, která se používá v reaktorech VVER-1000 v Balakovské elektrárně. Podle našich plánů bude dalším krokem ve vývoji a komercionalizaci uran-plutoniového paliva zkušební provoz několika kazet, které budou mít všechny proutky typu REMIX,“ uvedl viceprezident pro vědecko-technickou činnost a kvalitu společnosti TVEL (palivová společnost Rosatomu) Alexandr Ugrjumov.

Název paliva REMIX pochází z anglických slov regenerated mixture. Jde o směs regenerovaného uranu a plutonia, která vzniká během přepracování použitého paliva přidáním čerstvého obohaceného uranu. Na rozdíl od uran-plutoniového paliva pro rychlé reaktory (MOX a nitridové palivo) obsahuje REMIX méně plutonia (do 5 %). Jeho neutronové spektrum je tak prakticky stejné jako u klasického paliva, takže se neliší ani chování obou druhů paliva v aktivní zóně a množství plutonia vznikající v palivu během ozařování.

Pro provozovatele jaderné elektrárny to znamená velkou výhodu, protože se palivo REMIX dá používat ve stávajících lehkovodních reaktorech, aniž by byly nutné změny jejich konstrukce nebo řídicích a bezpečnostních systémů. Jde o jednoduchou cestu, jak použité palivo neukládat do hlubinných úložišť, ale maximálně jej využít a několikanásobně rozšířit palivovou základnu jaderné energetiky.