Po schválení vládního krizového balíčku se ozývají železniční nákladní dopravci ohledně narovnání podmínek v oblasti nákladní dopravy. Ačkoliv je železniční nákladní doprava značně ekologičtější, a neméně postižená výpadkem přeprav v důsledku koronakrize, nedostalo se ji takové podpory, jako jiným módům dopravy. To může být pro část trhu až likvidační.

„Podle našeho názoru, a vzhledem k jednotnému, navíc vysoce konkurenčnímu dopravnímu trhu, není prostě možné zvýhodňovat jednostranně jeden mód dopravy před druhým,“ říká v novém dopise ministrovi dopravy Karlu Havlíčkovi výkonný ředitel ŽESNAD.CZ, Oldřich Sládek a poukazuje tím na aktuálně projednávanou slevu silniční daně pro motorová vozidla nad 3,5 tuny ve výši 25 % a to dokonce zpětně od 1.1.2020 do konce roku 2020.

Železniční dopravci poukazují na srovnání situace v naší zemi se sousedním Německem, kde se nyní sleva za platbu dopravních cest pro nákladní dopravce zvýšila na základě koronavirových opatření o dalších deset procent na současných padesát sedm procent.

V Rakousku je již schválená sleva pět procent z ceny za platbu dopravní cesty kvůli dopadům pandemie a podpory nákladní dopravy na železnici.

„Uvědomujeme si, že poplatky dopravců za dopravní cestu nepokryjí již nyní všechny přímé i nepřímé náklady Správy železnic na zajištění provozuschopnosti, ale vzhledem k závazným plánům České republiky k převedení přeprav zboží především ze silnice na železnici máme za to, že podpora státu je v tomto případě potřebná a nelze postupovat jinak,“ doplňuje Sládek.

Ve svém dopise ŽESNAD.CZ dále upozorňuje ministerstvo, že nedostatečná podpora železničních nákladních dopravců by měla za následek zvyšování energetické náročnosti v dopravě, protože hrozí, že by se část dopravy přesunula z železnice na silnici. To by mělo za následek také zhoršení životního prostředí, které právě funkční elektromobilita vylepšuje a k čemuž se i Česká republika zavázala v rámci Evropské Unie. Ve výsledku by takové pokřivení trhu mohlo vést k devalvaci ekonomiky a poklesu objemu přepravy zboží na železnici. Tím pádem by utrpěla i ekonomika v tomto segmentu.

Ve svém dopise ministrovi nákladní železniční dopravci vyjadřují naději, že se rovněž otevře diskuze na téma problematiky poplatků za OZE. V tomto případě bojují i za českou osobní železniční dopravu a za veškerou MHD v elektrické trakci.

Vyřešení tohoto velkého problému, kdy energetický trh deformuje trh dopravní v neprospěch ekologické kolejové dopravy a je v rozporu se všemi závazky a prohlášeními českého státu.