Členové rady schválili v rámci projektu „EPC III – analýza potenciálu energetických úspor Středočeského kraje“ celkem tři záměry na zpracování analýz stavu a potenciálu energetických úspor u 30 vybraných budov ve Středočeském kraji. V každém ze záměrů půjde o deset budov.

„Výstupní analýzy komplexně posoudí možná energetická opatření, celkovou předpokládanou výši úspor nákladů na energie a vhodnost realizace projektů metodou EPC s předpokladem využití dotačních zdrojů. Oblast snižování energetické náročnosti, která bude významně podporována ze strany Evropské unie i v následujícím programovém období 2021+, je výchozí podmínkou pro řízení a kontrolu nákladů provozu budov v rámci energetického managementu,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast financí a evropských fondů Ing. Gabriel Kovács. Projekty na zpracování analýz stavu a potenciálu energetických úspor budou podle něj předloženy do výzvy č. 6/2020 programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. „Celkové náklady všech tří projektů jsou 857 142 korun, z toho je 600 tisíc korun dotace z programu EFEKT formou ex-ante a 257 tisíc korun bude kofinancovat Středočeský kraj,“ doplnil dále náměstek.

Budovy, které jsou předmětem jednotlivých analýz:

EPC III – analýza potenciálu energetických úspor Středočeského kraje I.

Domov Barbora Kutná Hora (1 budova)

Domov Mladá (2 budovy)

Domov pod Skalami Kurovodice (3 budovy)

Domov seniorů TGM (1 budova)

Domov V Zahradách Zdice (1 budova)

Gymnázium Příbram (2 budovy)

EPC III – analýza potenciálu energetických úspor Středočeského kraje II.

Střední škola služeb a řemesel, Stochov (5 budov)

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov (5 budov)

EPC III – analýza potenciálu energetických úspor Středočeského kraje III.

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje (6 budov)

Gymnázium Jana Palacha, Mělník (1 budova)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun (3 budovy)