V posledních letech zůstal prodej přenosných baterií a akumulátorů v EU relativně stabilní: ze 176 000 tun v roce 2010 množství mírně pokleslo na 169 000 tun v roce 2013, poté stabilně vzrostlo na 191 000 tun v roce 2018. Naproti tomu sběr použitých baterií a akumulátorů v EU neustále rostl z 55 000 tun v roce 2010 na 88 000 tun v roce 2018.

V důsledku toho se rychlost sběru přenosných baterií a akumulátorů postupně zvýšila z 35 % v roce 2011 na 48 % v roce 2018.

Mezi členskými státy EU zaznamenalo Chorvatsko v roce 2018 nejvyšší podíl sběru přenosných baterií a akumulátorů (96 %). Po Chorvatsku následovalo Polsko (81 %), Lucembursko (69 %), Belgie (62 %) a Slovensko (58 %). Naopak nejnižší sazby byly zaznamenány v Estonsku (30 %), na Kypru (30 %, 2017) a Portugalsku (31 %).

Graf: Přenosné baterie a akumulátory sebrané k recyklaci (2018)

Zdroj: Eurostat