Mezi roky 2008 až 2010 vykázalo v EU27 52,9 % podniků v průmyslu a ve službách inovační aktivity. Česko se pohybovalo okolo průměru EU, inovační aktivity zaznamenalo 51,7 % podniků.

Nejvyšší podíl podniků s produktovou, procesní, marketingovou či organizační inovací byl podle Eurostatu v uvedeném období zaznamenán v Německu (79,3 %), Lucembursku (68,1 %), Belgii (60,9 %) a Portugalsku (60,3 %). Nejmenší podíl inovujících podniků lze hledat hlavně v nových členských zemích: v Bulharsku (27,1 %), Polsku (28,1 %), Lotyšsku (29,9 %) a Rumunsku (30,8 %). Z podniků, které vykázaly produktovou či procesní inovaci, jich 26,5 % spolupracovalo s jinou firmou, univerzitou či výzkumnou institucí. Nejvyšší podíl podniků, které spolupracovaly s jinými subjekty při uskutečňování inovací, měl Kypr (62,3 %), nejmenší zastoupení pak Itálie (12,1 %).

V České republice spolupracovalo s jinými subjekty na inovacích 34,2 % podniků. Z organizací v EU, které uskutečnily produktovou či procesní inovaci, jich 11,4 % spolupracovalo se subjekty z jiné země EU, kandidátské země či ze státu EFTA, 3,1 % se subjekty z USA a 2,0 % se subjekty z Číny nebo Indie.

Statistika&My, 2/2013