Znečištění obalovými odpady je jedním z největších ekologických problémů naší doby. Podle dat Evropské komise, každý obyvatel Evropy vyprodukuje v průměru až 180 kilogramů obalového odpadu ročně. Pokud dle prognózy nebudou přijata žádná preventivní opatření, vzroste v roce 2030 objem obalového odpadu o 19 %, objem plastového odpadu až o 46 %. Dne 22. dubna se po celém světě slaví Den země, který mimo jiné upozorňuje na dopad přebytečného množství obalových odpadů na životní prostředí.

Jedním z kroků, jak přispět k udržitelnosti a snížit negativní vliv na ekologii, je využívat nové, a k přírodě šetrnější postupy výroby zboží. Do popředí se tak pomalu začínají dostávat obaly, které jsou vyrobeny z biologicky rozložitelných a snadno recyklovatelných materiálů.

Trendový plech

Takovým materiálem je například hliník, který je dnes klíčovým prvkem nízkouhlíkového oběhového hospodářství. Je to vůbec nejrozšířenější kov na světě, pro své vlastnosti je velice vhodným obalovým a konstrukčním materiálem. Hliníkové obaly jsou nejen velmi lehké a odolné, ale i snadno recyklovatelné – staré kovové plechovky a další obaly mohou být zpracovány a znovu použity pro výrobu nových obalů bez ztráty kvality, takřka donekonečna. Časem by mohl plech nahradit jiné materiály, jako je plast, sklo či ocel.

Přichází doba hliníková

Podle dat studie Mezinárodního institutu pro hliník je až 71 % hliníku recyklováno do nových výrobků. Oproti tomu recyklace skla či plastu je téměř o polovinu nižší. Hliník také dosahuje nejnižších ztrát při třídění a znovuzpracování – pouhých 10 %. A co víc – recyklace hliníku je poměrně snadná a lze ji provádět v místě jeho spotřeby, což snižuje náklady na přepravu, šetří čas, zdroje a emise CO2. Mezi další výhody patří i velká oblíbenost hliníkových plechovek mezi spotřebiteli – avšak i to má své úskalí.

„Produkt může být udržitelný pouze tehdy, jsou-li při jeho výrobě zohledněny všechny ekologické a energetické aspekty. Výroba nového hliníku je energeticky velice náročná, až několikanásobně vyšší než výroba plastů nebo skla. Z toho je patrné, že je dnes recyklace hliníkového odpadu důležitá, neboť recyklace jedné plechovky ušetří až 95 % energie. V současnosti je tento proces jednou z nejoblíbenějších forem recyklace a je hojně využívaný po celé Evropě,“ vysvětluje Jaroslav Dušek, country manager HELL ENERGY Česká republika. Celosvětově patří firma k předním výrobcům energetických nápojů a v roce 2020 začala při výrobě vlastních plechovek jako první na světě využívat hliník s mimořádně vysokým obsahem recyklovaného materiálu.

Trnitá cesta k recyklaci

Podle statistik se v roce 2021 třídění odpadu věnovalo 73 % obyvatel Česka, v průměru vytřídili 71,8 kg recyklovatelných materiálu. Například v třídění plastu se Česká republika řadí mezi evropskou špičku. V případě třídění kovu už to ale tak pozitivní není – ve většině českých domácnosti končí plechovky namísto žlutých kontejnerů zmačkané v koši. Zatímco třeba v Německu nebo Belgii míra recyklace hliníkových plechovek dosahuje až 95 %, v Česku je to pouze 47 %. Je tady velký prostor ke zlepšování, a to pomocí neustálé edukace správných postupů třídění. O problematiku by se měli zajímat i samotní výrobci nápojů, kteří plechové obaly distribuují.

„Drtivá většina našich produktů se nyní prodává ve 100 % recyklovatelných hliníkových plechovkách. Do roku 2025 si klademe za cíl zvýšit podíl hliníkových plechovek v našem portfoliu na alespoň 99 %. Chceme tak podpořit recyklační infrastrukturu v Evropě. Je to jediný účinný způsob, jak s hliníkovými plechovkami zodpovědně a udržitelně nakládat,“ uzavírá Jaroslav Dušek.