Na základě dohody mezi Státní energetickou inspekcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu došlo ke změně prezenčního pořádání akcí průběžného aktualizačního odborného vzdělání (“dále jen průběžné vzdělání“) v období koronaviru.

Státní energetická inspekce oznámila, že byly vyhodnoceny žádosti o organizování vzdělávacích akcí v rámci průběžného vzdělání energetických specialistů přijaté v 1. výzvě. Energetičtí specialisté již mají možnost si vybírat ze seznamu vzdělávacích akcí, který je dostupný v evidenci o prováděných činnostech (tzv. systém ENEX). Na vzdělávací akci se přihlašují energetičtí specialisté u osoby, která vzdělávací akci pořádá (dále jen “organizátor”).

Vzdělávací akce, které se budou konat v průběhu několika příštích týdnů, budou ve formě webového semináře. Konkrétnější informace o vzdělávacích akcích dostane energetický specialista přímo u organizátora vzdělávací akce.

Pokud se již energetický specialista přihlásil na vzdělávací akci konanou v nejbližších týdnech, má organizátor povinnost bez zbytečného odkladu informovat účastníky vzdělávací akce průběžného vzdělání o změnách v organizaci vzdělávací akce, které nastaly v době zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělání až do její realizace, nebo o jejím zrušení dle § 5 odst. 5 vyhlášky č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech, v platném znění. Podrobnější informace se dočtete na stránkách Státní energetické inspekce.