Solární panely jsou rozmístěné na 10 550 metrech čtverečních a generují dostatek energie pro fungování reflektorů, vnitřního i pouličního osvětlení i chladičů a vodních a zavlažovacích čerpadel v celém areálu stadionu, včetně všech sportovních hřišť, kurtů, tribuny, klubovny a ubytovacích zařízení pro zaměstnance

Stadion Sevens, který patří do vlastnictví a správy Emirates Group, se stává prvním sportovním zařízením v regionu s největším solárním přístřeškem pro automobily.  Veškeré sportovní aktivity a mezinárodní soutěže pořádané zde jsou tak ohleduplnější k planetě.

Solární panely, které tvoří přístřešek pro více než 550 vozidel, včetně 4 nabíjecích stanic pro elektromobily, oficiálně představil Jeho Výsost šejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, předseda Emirates Group. Panely budou generovat dostatek čisté energie pro veškeré provozní aktivity stadionu v rámci celého roku, s výjimkou týdne Emirates Dubai 7s, největší sportovní a společenské události ve městě, kde bude zapotřebí využití dodatečné energie.

„Nový solární přístřešek na stadionu Sevens je naší nejnovější iniciativou v rámci závazku na snížení uhlíkové stopy, postupujeme tak v souladu s vizí Dubaje stát se do roku 2050 uhlíkově neutrální ekonomikou. Emirates Group využívá čistou solární energii také v rámci svého provozu, včetně budov v Engineering Centru a Emirates Flight Catering,“ řekl Jeho Výsost šejk Ahmed.

Stadion Sevens v rámci dalších ekologických aktivit provozuje moderní zavlažovací systémy, které využívají užitkovou vodu, v roce 2021 došlo také ke snížení odpadu vytvořeného Emirates Dubai 7 který se podařilo recyklovat, o 52 % a své zastoupení má na stadionu také využívání biopaliv. V roce 2021 bylo využito téměř 30 tisíc litrů bionafty, která posloužila jako pohon pro celou řadu vybavení a provozních aktivit stadionu, včetně World Rugby Broadcast, registračních a rozhodčích stanů, šaten, salónků HSBC, bankomatů, světel a rentgenových zařízení u hlavního vchodu.

Nový solární přístřešek pro auta na stadionu Sevens:

► Využívá 4 500 solárních panelů na ploše 10 500 metrů čtverečních, očekává se, že v prvním roce užívání vyrobí 3,6 GWh čisté energie

► Poskytuje zastřešené parkoviště pro více než 550 aut, včetně čtyř dobíjecích stanic pro elektromobily

► Sníží emise uhlíku o 1 496 metrických tun ročně

► Vyrábí dostatek energie pro osvětlení 8 travnatých hřišť, 6 oválů, čtyři víceúčelová hřiště, 1042 lamp na všech hřištích a kurtech a 256 pouličních lamp, 57 vodních a zavlažovacích čerpadel v celém zařízení, dvě jednoty 300 tunových chladičů, tribunu, klubovnu hráčů a ubytovací zařízení pro zaměstnance

Stadion Sevens je aktivně využíván pro celou řadu lokálních sportovních událostí. Během zimních měsíců zavítalo na stadion více než 10 tisíc lidí týdně, kteří si užívali sportovní atmosféru z celé řady sportovních utkání, jako je kriket, fotbal, rugby, nohejbal a mnoho dalšího. Také během pandemie COVID-19 se na stadionu podařilo bezpečně hostit mnohé mezinárodní týmy a uspořádat řadu mezinárodních sportovních akcí, včetně přípravných olympijských tréninků a zápasů, v minulém roce to byly dva ročníky turnajů Emirates Dubai 7s a naposledy kvalifikační turnaj Rugby World. V rámci nedávného hostování kriketových soutěží IPL a T20 v SAE získala řada předních kriketových týmů své zázemí také na tomto stadionu.