Světový kongres mladých o environmentální výchově 13. – 17. 3. 2022, Praha

Kongres mladých je důležitou doprovodnou akcí významného 11. Světového kongresu environmentální výchovy. Je zaměřen na podporu mladých lidí, aktivních v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu, udržitelnosti či veřejného dění. Pětidenní akční program propojí aktivní mladé lidi z 22 zemí světa a umožní, aby se navzájem inspirovali a podporovali.

Mladí lidé ve věku 14 – 26 let reprezentují nejrůznější programy a iniciativy – účastní se zástupci programu Roots and Shoots (Jane Goodall Institute), Mladých reportérů a Ekoškol (Foundation for Environmental Education), vzdělávacích aktivit Světového fondu na ochranu přírody, Climate Heroes, Fridays for Future, ale také začínající učitelé a lektoři, influenceři, umělci, podnikatelé a různí aktivisté, kteří vnímají důležitost a potřebu vzdělávání transformovat. Nebudou chybět ani nejznámější české programy, inciativy a tváře mladých environmentalistů, např. účastníci Hnutí Brontosaurus, Skauta, programu Škola pro udržitelný život, mladí klimatičtí ambasadoři z programu Na mysli, klimatičtí ambasadoři nebo Sestry v akci za záchranu života.

Společně vytvoří poselství o tom, jaké jsou potřeby mládeže v environmentální výchově a jak k tomu mohou sami přispět. Ta představí na Světovém kongresu environmentální výchovy (WEEC) a budou o nich diskutovat s předními světovými aktéry z oblasti životního prostředí a vzdělávání. Poselství však nepředstaví pouze prostřednictvím tradičních proslovů, ale využijí také tvořivé a atraktivní formy komunikace – ztvární je do komiksů, divadelních scén, obrazů, reportáží, fotopříběhů, videí apod.

Že se v Praze sejde patnáctiletý Brit, Portugalec, Maročanka a Moldavanka, aby vytvořili komiks o budoucnosti vzdělávání, není začátek klasického vtipu, ale vážně míněné snahy mladých lidí navrhnout změny, kterými se budou zabývat nejen experti, ale které se např. s pomocí předsednictví ČR v EU mohou promítnout do vzdělávacích systémů či Evropského roku mládeže 2022 a ovlivnit tak dění ve školách a v práci s mládeží.

„V rámci doprovodného programu chystáme pro účastníky kongresu herní workshop se strategickou stolní hrou Terra Futura, která vznikla v rámci spolupráce projektu Hra o klima s vydavatelstvím Albi, a workshop udržitelného chování, kde se zaměříme na výrobu domácí kosmetiky a upcycling textilu,“ říká Viktorie Tenzerová z organizace Na mysli, která stojí za mezinárodním projektem Hra o klima i festivalem Země na talíři.

Pořadatel: Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov s podporou Programového a organizačního výboru WEEC, MŽP ČR, MŠMT ČR, Magistrátu hlavního města Prahy, programu Erasmus+, World Wildlife Fund, Foundation for Environmental Education, IC OSN v Praze, Zastoupení Evropské komise v ČR, Pedagogické fakulty UK, VŠCHT, DAMU, Podnikatelského a inovačního centra Praha, organizací Hnutí Brontosaurus, Na mysli, Nadace Partnerství. Kontakt/informace: Mgr. Kateřina Borovinová, Středisko ekologické výchovy SEVER, Horská 175, Horní Maršov
e-mail: katerina.borovinova@ekologickavychova.cz, telefon: +420 737 039 561