Projekt KoloNaOperák.cz přináší do České republiky novou unikátní službu operativního leasingu kol a elektrokol. Technologii k české verzi tohoto projektu umožňující správu a sdílení pronajímaných kol dodala česká společnost Xmarton, která vyvíjí digitální systém správy firemních autoflotil. Její aplikace umožní provozování půjčoven firemních elektrokol (Bike2Work), nebo stojanů pro pronájem elektrokol veřejnosti (Bike2Rent).

Projekt KoloNaOperák.cz umožňuje firmám poskytnout svým zaměstnancům novou alternativu k autoparku a nabídnout jim moderní benefit, rozšířit oblasti a možnosti podnikání, či ve své činnosti jednoduše zohlednit ekologické uvažování. Technologii k provozování tohoto projektu v podobě technického řešení ovládání stojanů a nabíječek pomocí mobilního telefonu dodala česká společnost Xmarton, která vyvíjí systém umožňujícím správu a sdílení dopravních prostředků.

Jedna z variant, kde je aplikace pro správu a sdílení od Xmartonu využívána, se nazývá Bike2Work. Jedná se o bezobslužnou půjčovnu elektrokol umožňující nájemcům kancelářských budov nabídnout zaměstnancům neobvyklý benefit: ekologický a udržitelný způsob dopravy či volnočasovou aktivitu. Nabídka je určena výhradně pro majitele či správce budov, systém je uzavřený a není přístupný pro ostatní veřejnost. Modul stojanu Bike2Work je koncipován na velikost jednoho parkovacího místa, lze jej sériově řadit pro umístění většího počtu kol či ho přesunout na jiná vhodná místa.

„Vzhledem k tomu, že je nám myšlenka Smart City řešení velmi blízká, jsme za nově vzniklé spojenectví s projektem KoloNaOperák.cz velmi rádi. Naše aplikace původně určena pro komplexní správu rezervací a půjčování automobilů získává díky propojení s koly nový rozměr, a to včetně pohledu na ekologii či vliv dopravy na životní prostředí,” dodává ke spolupráci Jan Pešek, ředitel společnosti Xmarton.  

Kromě kola jako benefitu či možnosti sdílení firemních kol existuje také varianta Bike2Rent vhodná pro hotely či penziony. Aplikace od společnosti Xmarton umožňuje zcela automatizovat výdej a vracení půjčovaných kol a představuje zajímavé řešení pro vyžití a rekreaci hotelových hostů.

CEO projektu KoloNaOperák.cz Michal Bařina k projektu říká: „Kolo jako benefit představuje jednu z nejoblíbenějších zaměstnaneckých výhod využívaných ve společnostech západních zemích. Benefit jsme schopni dodat na klíč, od výběru kola po bezplatné zajištění plynulého fungování. Zařídíme komplexní financování i pojištění. Zaměstnanci si mohou vybrat kolo z nabídky čítající více jak 5.000 typů. Kolo s nimi vybereme a doručíme až domů, staráme se o údržbu i servis, řešíme i pojistné události. Celý proces nepředstavuje pro zaměstnavatele žádné náklady.”

Kolo jako benefit je poskytnuto nepeněžní formou. Zaměstnanec si z nabídky projektu KoloNaOperák.cz vybere kolo, o které má zájem. Zaměstnavatel uzavře rámcovou smlouvu s leasingovou společností ohledně nájmu vybraných kol, se zaměstnancem podepíše smlouvu s podmínkami k jeho užívání, a ten pak nájem kola splácí svému zaměstnavateli ze své mzdy. Vybrané kolo je po dobu dlouhodobého nájmu majetkem leasingové společnosti s tím, že zaměstnavatel má po skončení nájmu možnost kolo za předem dohodnutou cenu odkoupit.

„Výhodou operativního leasingu je, že zaměstnanec kolo pouze využívá, veškerou péči zajišťuje naším prostřednictvím leasingová firma. Nedochází k vázání finančních prostředků společnosti, výše splátek za nájem je garantována a nepřekvapí vás tak neplánované výdaje. Po ukončení leasingu je možné kola vyměnit za nové modely či je za zůstatkovou cenu odkoupit. Leasingové splátky jsou navíc 100% daňově uznatelným nákladem. Novinkou a zároveň přidanou hodnotou našeho projektu je právě propojení se společností Xmarton a využití její aplikace ke správě a sdílení firemní kolovny,” dodává k nové spolupráci Michal Bařina.