Řada lidí si vybaví nepříjemnou situaci, kdy se vrátili domů či přijeli na chalupu a místo kýženého tepla se dočkali drkotání zubů. Krátkodobý výpadek elektřiny vypnul kotel, který se již sám nezapnul. Zatímco v domácím prostředí znamená podobný výpadek výrazný teplotní diskomfort, v prostředí firmy či dílny se může jednat o velkou komplikaci provozu. Schneider Electric nabízí prověřené UPS, které slouží jako záloha chodu kotlů pro soukromé použití v rodinných domech, bytech i chalupách. V nabídce společnosti ale najdete i velká řešení pro bytové domy, průmyslové provozy či teplárny.

„Především v zimě není výjimkou, že vlivem vnějších podmínek vypadne elektřina – v odlehlejších oblastech stačí jediný vyvrácený strom, který nevydržel tíhu sněhu. Pokud v kotli, který vytápí nemovitost, chybí kvalitní záloha, může neplánované přerušení energie způsobit velké problémy. Mezi ty lehčí patří pokles teploty pod komfortní hladinu. V případě jeho přepětí je reálné také poškození řídící elektroniky kotle,“ říká David Zika, ředitel divize Secure Power společnosti Schneider Electric.

Situacím pomáhají předcházet kvalitní záložní zdroje od Schneider Electric. UPS, tedy zdroje nepřetržitého napájení, jsou vlastně baterie, přes které jde proud napájející spotřebič. Zatímco kotel zapojený do systému topí dle požadavků, UPS se nabíjí a zůstává v klidovém stavu. Jeho úloha přichází v situaci, kdy síť zaznamená jakýkoliv výpadek. V takovém případě se kotel přepíná a bere energii právě z baterie, takže jeho chod není nijak narušen. V okamžiku, kdy je přívod energie obnoven, opět přechází na normální fungování, není třeba ho restartovat či znovu zapínat.

Preferujte UPS s čistou sinusoidou

Na trhu je k dostání několik typů záložních zdrojů, které se liší mimo jiné i tzv. tvarem výstupního napětí. „Pro kotle i oběhová čerpadla velice důrazně doporučujeme instalovat UPS s čistou sinusoidou, která je zárukou funkčnosti. Pokud se použije jiný typ, tedy UPS s aproximovanou sinusoidou, musí být oběhové čerpadlo kompatibilní, jinak se může stát, že se v případě výpadku napájení, kvůli připojení na nevhodnou UPS, nespustí,“ varuje Zika.

Bez záložního zdroje riskujete problémy

Při instalaci kotle do rodinných domů či chalup není dodání záložního zdroje standardem. Klient musí situaci vyhodnotit sám a případně si UPS objednat. Instalací vhodného záložního zdroje pak nejen ochrání kotel a oběhová čerpadla před výpadky napájení, ale v případě kotlu bez ochlazovací smyčky také předejde jeho poškození v důsledku zastavení oběhového čerpadla a následnému přehřátí. U kotle na tuhá paliva pak instalací záložního zdroje zajistí jeho kontinuální provoz.