Složitá doba si vyžaduje netradiční řešení. Před krátkou dobou se začalo zkoušet přímé spojení kamiony mezi Evropou a Čínou. V posledních měsících tato forma přepravy získává na významu. Ke spokojenosti zákazníka ji využila i společnost Geis.

Pandemie koronaviru letos v zimě na dva měsíce zásadním způsobem omezila veškeré ekonomické aktivity v Číně. To mělo nevyhnutelný dopad i na logistiku. Po rychlém opětovném oživení ekonomiky čínští výrobci a jejich obchodní partneři po celém světě čelí novým problémům. Po jarním prudkém poklesu logistických činností a narušení dopravních řetězců se totiž projevuje velký nedostatek dopravních kapacit.

I když se výroba v čínských továrnách poměrně rychle vrátila na původní kapacitu a také čínský logistický průmysl se znovu rychle rozvíjí, problémy s dopravou zboží z Číny do Evropy přetrvávají. Stále se ještě nepodařilo plně obnovit všechna dopravní spojení z doby před koronakrizí a mnohé komplikace s různými protiepidemickými opatřeními se vrátily s nástupem druhé vlny v zemích podél dopravních tras i v cílových destinacích.

Nedostatek volné kapacity spojené s chybějícími kontejnery v námořní přepravě ve spojení s poklesem letecké dopravy provází i limitované možnosti železniční dopravy vzhledem k omezenému počtu vhodných vagónů. To vyvolává potřebu hledat nové možnosti dopravy. Jednou z možností je využití kamionové dopravy pro přímou jízdu tahačů z Číny do České republiky.

Vzhledem k urgentnosti přepravy zboží z Číny se na společnost Geis obrátil její dlouholetý zákazník, který potřeboval splnit přísné termíny doručení velkého množství respirátorů do České republiky. Pro tohoto klienta se podařilo z velké části zajistit leteckou, námořní i železniční přepravu, ale ani to vše nestačilo pokrýt potřebu dopravy celého objemu zboží. Proto se muselo realizovat i několik přeprav přímou jízdou kamionu z Číny.

Zboží bylo naloženo v Čchang-čou, které leží až u východočínského moře. Celá přeprava probíhala tak, že z místa nakládky vyjeli dva řidiči. Ti jeli 24 hodin denně napříč přes celou Čínou až do skladu na východě Kazachstánu. Zde se náklad přeložil do jiného návěsu, s nímž další posádka pokračovala dále přes Rusko a Bělorusko až do polských Malaszewicz. Na hranici Evropské unie se zajistil tranzitní doklad do EU a kamion dále pokračoval na místo určení v celním úřadu, kde se zásilka v České republice celně odbavila do volného režimu a následně byla doručena až k zákazníkovi.

Zboží bylo od vyzvednutí v Čchang-čou po cestě dlouhé 9 800 km doručeno do místa určení v České republice již 19. den od započetí přepravy. Standardně by doprava trvala 14 až 16 dní včetně přibližně tří dnů čekání na odbavení na hranici Evropské unie. Ovšem kvůli situaci s pandemií COVID-19 se druhý tahač sedm dní zdržel v koloně při přechodu hranic z Číny do Kazachstánu, kde toho času právě propukla druhá vlna. Zásilku bylo možné během celého průběhu přepravy neustále sledovat on-line s využitím GPS.

Možnost obousměrné kamionové dopravy mezi zeměmi Evropské unie a Čínou se otevřela poté, co Čína v roce 2016 ratifikovala dohodu OSN o mezinárodní silniční dopravě TIR. To umožnilo, aby se nezbytné procedury při překračování státních hranic a celním odbavování dařilo postupně zjednodušovat. První kamiony se po trase přes Polsko, Bělorusko, Rusko a Kazachstán do Číny a zpět vydaly v roce 2018. V posledních měsících tento typ dopravy získává na významu, protože podle Mezinárodní unie silniční dopravy IRU při kalkulaci dopravy „ode dveří ke dveřím“ vycházejí její celkové náklady i při potřebě dvou řidičů poloviční v porovnání s leteckou dopravou a proti cestě po železnici lze zboží doručit až o několik dní dřív. „Doprava zboží z Číny po silnici se zatím využívá velmi málo, nicméně jde o zajímavou alternativu výhodnou pro některé typy zboží. Ve spolupráci s jedním naším klientem jsme ji vyzkoušeli a navzdory určitým očekávatelným problémům na některých hranicích s ohledem na protipandemická opatření se nám plně osvědčila a dokážeme ji pro naše obchodní partnery zajistit,“ říká David Knobloch, prokurista Geis CZ Air + Sea.