PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, která již přes 100 let patří k tradičním výrobcům nejrůznějších typů kabelů, oznamuje zahájení provozu vlastní fotovoltaické elektrárny. Mohutná konstrukce stojí přímo na střeše její nové haly PRARENA 1 a s výkonem 1 MW se řadí k největším fotovoltaickým elektrárnám v Praze. Propojení kabelové výroby a fotovoltaiky bylo logickým krokem, protože i v tomto segmentu nacházejí produkty firmy uplatnění.

„K fotovoltaickým elektrárnám dodáváme kabely, proto máme k této technologii velmi blízký vztah. Pokud naše vlastní produkty nacházejí uplatnění v tomto segmentu, tak bychom i my sami měli být příkladem jeho rozvoje. Naše rozhodnutí investovat do fotovoltaického projektu bylo usnadněno i tím, že výstavba nové haly již zahrnovala plány pro fotovoltaické systémy. To znamená, že střecha haly byla dostatečně pevná pro solární panely a elektrické vedení bylo předem modifikováno tak, aby bylo kompatibilní s fotovoltaickou instalací,“ vysvětluje Tomáš Zieschang, jednatel společnosti.

Nová fotovoltaická elektrárna je zapojena do systému On-grid, což znamená, že nevyužívá žádné úložiště energie. Je přímo napojena na distribuční síť PRE. Spotřebovává téměř veškerý vyrobený výkon této elektrárny, takže skladování energie není nutné. V místě, kde je továrna připojená k veřejné elektrické síti PRE, je připojena i elektrárna, přičemž veškerá energie, která odteče do elektrické sítě, je zpětně ze sítě odebrána zadarmo. Elektrárna má plochu přibližně 17,5 tisíce metrů čtverečních a její výkon činí 1 MW. Jedná se o moderní elektrárnu, která byla vyrobená v Malajsii, ale stojí za ní americký produkt.

Solární panely na střeše jsou instalovány na hliníkovo-plastových konstrukcích, které připomínají stavebnici LEGO. Tyto konstrukce nesou betonové dlaždice, na kterých jsou panely umístěny do tvaru stříšek. Panely jsou průhledné a mají na sobě speciální vrstvu, která umožňuje samočištění, když fouká vítr nebo prší. Jedná se v podstatě o bezúdržbový systém. Projekt samozřejmě splňuje všechny bezpečnostní předpisy včetně požárních a jeho hlavním benefitem je úspora energie a její výroba bezemisní cestou.

„Jako výrobce kabelů jsme plně závislí na elektrické energii a naše výrobní procesy jsou zcela elektrické. Nemáme žádné plynové pece nebo kotle, v našem provozu využíváme výhradně elektrickou energii. Proto má pro nás smysl využít každou kilowatthodinu elektřiny, kterou naše elektrárna produkuje, a okamžitě ji využít v našem výrobním procesu. Do budoucna plánujeme rozšířit naše fotovoltaické kapacity o další elektrárny umístěné na starších budovách. Jedná se o stavby z období osmdesátých a devadesátých let, a proto musíme pečlivě zohlednit jejich statickou stabilitu. Instalace solárních elektráren na těchto starších objektech může být technicky náročnější, ale jsme připraveni tuto výzvu přijmout a najít řešení. Tímto krokem bychom mohli získat další až 2 MW výkonu, což je kapacita, kterou věříme, že dokážeme v našem provozu úspěšně využít,“ dodává Tomáš Zieschang, jednatel společnosti.