Společnost Huawei vydává pro urychlení digitální transformace energetiky bílou knihu o optických komunikačních sítích v energetice

V v rámci summitu „Unleash Digital and Create New Value for Electric power“ na konferenci HUAWEI CONNECT 2022 v Dubaji vydala společnost Huawei Bílou knihu o architektuře a technologiích optických komunikačních sítí pro energetiku, která má přispět k digitální transformaci elektroenergetiky.

Ředitel marketingu a prodeje řešení z divize digitalizace elektroenergetiky společnosti Huawei Jason Li ve svém projevu zdůraznil, že energetické komunikační sítě představují základní předpoklad pro automatický dispečink energetické sítě, její tržně orientovaný provoz a modernizované řízení. Dodal, že komunikační síť je rovněž důležitým prostředkem k zajištění bezpečného, stabilního a hospodárného provozu energetické sítě i základní infrastruktury energetické soustavy. Bílá kniha společnosti Huawei proto popisuje principy budování inteligentní optické základny pro energetické komunikační sítě na základě plně optické architektury. Jejím cílem je také pomoci elektroenergetickému průmyslu vyrovnat se s digitálními výzvami, splnit technické požadavky digitální transformace a samotnou transformaci urychlit.

Pro digitální transformaci elektroenergetického průmyslu musí komunikační síť v elektroenergetice převzít technologii pevného vedení používanou u výrobních sítí – jako je SCADA, bezpečnostní a stabilizační systém a dálková ochrana – a zajistit tak vysokou spolehlivost a deterministickou nízkou latenci výrobní sítě. Kromě toho musí být energetická komunikační síť schopna pro lepší škálovatelnost šířky pásma a flexibilnější přenos většího počtu služeb přenášet i perspektivní služby, jako je přenos situačních informací a internet věcí. S rozvojem pevné sítě páté generace (F5G) využívá optická servisní jednotka (OSU) jako technologie páté generace nativního pevného vedení (NHP) to nejlepší z technologií SDH i OTN. Podporuje šířku pásma nad 100 G a umožňuje přístup ke službám o rychlosti 2 Mbit/s až 100 Gbit/s, čímž splňuje potřeby služeb produkčních sítí i perspektivních služeb pro budoucnost. Díky těmto přednostem představuje OSU preferované řešení pro výstavbu digitální rozvodné sítě a modernizaci sítě SDH.

Jak uvádí bílá kniha, technologie OSU se integruje do páteřní sítě, sítě pro přenos a transformaci energie a sítě rozvoden/rozvoden energie, což umožňuje vysoce bezpečný přenos síťových služeb v každé vrstvě. Architektura pak realizuje jednoskokový přenos E2E z rozvodny/distribuční sítě do páteřní sítě a činí z plně optické architektury NHP optimální architekturu energetické komunikační sítě. Konkrétní vlastnosti plně optické NHP architektury energetické komunikační sítě jsou následující:

  • Plně optická architektura NHP se vyznačuje vysokou kompatibilitou sítě, izolací služeb a širokým pokrytím lokalit. Umožňuje, aby sítě v jednotlivých vrstvách převzaly původní technologii pevného propojení a zajišťuje plynulý vývoj systémů služeb.
  • Technologie OSU implementuje jednoskokový přenos E2E služeb a zajišťuje bezpečnou izolaci mezi systémy služeb. Kromě toho jsou k dispozici jednotná rozhraní pro správu a technické standardy, které zjednodušují správu, provoz a údržbu sítě.
  • OSU na pasivních optických sítích (OSU na PON) implementuje pevně propojení prostřednictvím PON a rozšiřuje využití NHP na další scénáře, jako jsou například rozvodny. Pevné vedení E2E a pevná izolace služeb umožňují nejen zavést poskytování služeb E2E, ale zajišťují také bezpečnost a kvalitu služeb.
  • Co se týče zabezpečení, systémy plně optické komunikační sítě NHP jsou od sebe fyzicky izolovány. Na základě principu nulové důvěry je pro energetickou komunikační síť vybudován hloubkový obranný systém, který splňuje požadavky na dostupnost, spolehlivost a odolnost elektroenergetických služeb.

Společnost Huawei působí v oblasti optických sítí již téměř 30 let a již 13 let si nepřetržitě udržuje největší podíl na světovém trhu optických sítí. S plným využitím své technologické vyspělosti se neustále věnuje také rozvoji elektroenergetického průmyslu. Ve spolupráci s předcházejícími a následujícími články průmyslového řetězce poskytuje společnost Huawei bezpečná, stabilní a spolehlivá řešení plně optických komunikačních sítí pro země a regiony, jako jsou Čína, Thajsko, Brazílie, Spojené arabské emiráty a Rakousko, čímž urychluje digitální transformaci elektroenergetického průmyslu a přetváří produktivitu tohoto odvětví.

Další informace o bílé knize najdete na https://e.huawei.com/en/material/enterprise/fd3fb19ea33042bea73b87a6a966d2f1