Mezinárodní program Operation Clean Sweep (zkr. OCS) pomáhá plastikářskému průmyslu prostřednictvím specifických pokynů snižovat náhodný únik mikroplastů ze zpracovatelského zařízení do životního prostředí, s cílem v budoucnu jakékoliv ztráty eliminovat. Sdružení EPS ČR se z vlastní iniciativy do programu zapojilo vloni. Kontrolou OCS aktuálně prošli čtyři členové, zbytek sdružení se na kontrolu chystá během prvního pololetí letošního roku.

Výrobci plastů a plastových výrobků se snaží předejít úniku mikroplastů spojenému s výrobou materiálu. Ke ztrátám plastových pelet může bohužel docházet ve všech fázích hodnotového řetězce, je tedy klíčové k problému přistupovat zodpovědně a dbát na uplatňování všech kontrolních opatření v oblasti životního prostředí, bezpečnosti i řízení kvality. Proto vznikl mezinárodní program OCS, který napomáhá společnostem i oborovým asociacím skrze řadu doporučení a specifických nástrojů významně omezit ztrátu plastových pelet, vloček či granulí do životního prostředí, s cílem dosáhnout nulového úniku v nejbližších letech. V současnosti je do programu zapojeno více než 1800 společností z celého světa.

V loňském roce do programu vstoupilo i Sdružení EPS ČR. „Z pozice výrobců a zpracovatelů nejrozšířenějšího izolačního materiálu na českém trhu cítíme potřebu aktivně podpořit snahy Evropské komise identifikovat možnosti politiky zaměřené na snížení neúmyslného uvolňování mikroplastů do životního prostředí. Proto jsme se rozhodli k dobrovolnému plnění závazků, které z programu OCS vyplývají,“ uvádí Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

Členové sdružení, kteří prokáží, že splňují podmínky programu, obdrží certifikát s roční platností. Pro maximalizaci účinnosti opatření proběhne po dvanácti měsících opětovná kontrola provozu, kdy bude případně platnost certifikátu prodloužena. K získání certifikátu musí společnost splnit 16 konkrétních podmínek. Namátkou se jedná o následující:

► Firma musí mít zpracovanou dokumentaci pro zabránění úniku mikroplastů do životního prostředí.

► Firma pravidelně školí zaměstnance pro zamezení ztrát mikroplastů v celém procesu od příjmu suroviny až po expedici hotového materiálu.

► Surovina je skladována na suchém a zakrytém místě.

► Sklad suroviny je řešen bez vyústění kanalizace.

► V jednotlivých prostorách jsou k dispozici úklidové prostředky s rádným označením.

► Pravidelně probíhá úklid všech venkovních prostor areálu závodu, k dispozici musí být příslušná technika (např. strojní vysavač).

Jako první obdržela v dubnu loňského roku certifikát společnost Bachl, která se zaměřuje na výrobu izolačních a stavebních matriálů. Na podzim ji následovaly společnosti Rapol, P-Systems a Vodopol. „Mám radost, že sdružení přistoupilo k dobrovolnému závazku odpovědně a angažovaně. Předpokládáme, že do poloviny letošního roku budou pro obdržení certifikátu způsobilí i zbývající členové,“ komentuje Zemene.

Sdružení EPS ČR tímto navazuje na svoje aktivity v oblasti recyklace a udržitelnosti, konkrétně na dobrovolný závazek podpořit co nejvyšší míru recyklace polystyrenu do roku 2030. „Předpokládáme, že v roce 2025 by mohl podíl recyklace EPS v ČR dosáhnout více než 50 % a to jak v oblasti obalového, tak i stavebního pěnového polystyrenu.“ uzavírá Zemene.