Vyšší cíle EU pro rok 2030 v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů, které odhlasoval Evropský parlament, kulhají za vývojem energetické i klimatické krize. Europarlament schválil svou pozici ke Směrnici o obnovitelných zdrojích energie (RED, “Renewable Energy Directive”) a ke Směrnici o energetické účinnosti (EED, “Energy Efficiency Directive”). Schválení těchto částí balíku Fit For 55 je důležitým krokem směrem k lepší ochraně klimatu. Europoslanci a europoslankyně posílají směrnice do dalších vyjednávání (trialogu) v silnější podobě, než kterou navrhla Evropská komise či Rada EU. Ani Parlamentem navržené cíle ale nedostačují k plnění Pařížské dohody (cíle udržet oteplení co nejblíže hranici 1,5 °C) ze strany EU.

Upozorňují na to evropské nevládní organizace sdružené v síti Climate Action Network Europe. Pro obnovitelné zdroje energie nevládní organizace požadují závazný cíl ve výši alespoň 50 %. Právě tolik by podle nich měl činit podíl energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě v EU v roce 2030. Evropský parlament přitom dnes schválil znění, které počítá s cílem 45 %. Nevládní organizace dále požadují znovuzavedení závazných cílů také na národní úrovni a dosažení cíle 100 % energie z obnovitelných zdrojů (v EU) už v roce 2040.

V oblasti energetické účinnosti Evropský parlament schválil nový cíl ve výši 40 %. A to pro konečnou spotřebu energie v roce 2030 (oproti roku 2007). Nevládní organizace ale volají po vyšším cíli. Jako cíl odpovídající závazkům z Pařížské dohody prosazují v této oblasti cíl ve výši alespoň 45 % (oproti r. 2007), respektive 20 % ve srovnání s rokem 2020.

Balík legislativních opatření s názvem Fit For 55 byl předložen v červenci 2021. Po ruské invazi na Ukrajinu, která odhalila míru závislosti Evropy na ruských fosilních palivech a fosilních palivech obecně, předložila Evropská komise k projednávání v EU další legislativní návrh v podobě REPowerEU. Jeho součástí jsou i dodatky rozšiřující výše zmíněné směrnice. Ty mohou ještě v tomto roce znění směrnic RED a EED dále upravit.

Jan Freidinger z Greenpeace ČR říká: Spalování lesní biomasy pro výrobu elektřiny nebo biopaliva z potravin či dokonce palmového oleje nemají s řešením klimatické krize nic společného, naopak. Oceňujeme proto, že Evropský parlament omezil lesní biomasu jako podporovaný obnovitelný zdroj a navrhuje od roku 2023 zákaz používání biopaliv z palmového oleje a sóji.”   

Jitka Martínková z Klimatické koalice říká:Ačkoli se část českých politiků snaží naznačovat opak, energetická bezpečnost a ochrana klimatu mají stejné řešení. Co se týče obnovitelných zdrojů a úspor energie, kterých se dnešní hlasování týkalo, platí to dvojnásob. Rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů a masivní podpora úspor nám pomůže nejen ochočit uhlíkový rozpočet a chránit klima, ale do budoucna i krotit účty domácností za energie. Právě energetická legislativa, kterou v těchto dnech projednává Evropská unie, přitom bude mít na další vývoj zásadní vliv.

Miriam Macurová z Greenpeace ČR říká:O směrnicích RED a EED se hlasuje v bezprecedentní době, kdy celá EU řeší energetickou krizi. Zatímco krátkodobá řešení energetické krize mohou lidem pomoci zvládnout letošní zimu, jsou zapotřebí také střednědobá a dlouhodobá řešení, která pomohou ochránit lidi před energetickou a klimatickou krizí v příštích letech. EED a RED jsou dva klíčové právní předpisy EU, které jsou příležitostí zvýšit energetickou nezávislost EU na ruských fosilních palivech a dlouhodobě zmírnit ceny energií. Dnešní hlasování ukázalo politickou vůli pro tato řešení, nyní je důležité, aby minimálne 45 % cíl podílu obnovitelných zdrojů v RED prošel i vyjednáváním s Radou a Komisí a byl ke konci roku navýšen na 50 %.

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA říká: “Českou republiku zastihl začátek ruské invaze na Ukrajinu nepřipravenou a silně závislou na dovozu zejména zemního plynu z agresorské země. Dlouho jsme zanedbávali rozvoj obnovitelných zdrojů a úspor energie. Zvyšování evropských cílů je pro nás příležitost změnit strategii a vrhnout se do modernizace energetiky. Proto doufám, že naše vláda bude hájit náš i evropský zájem a bude žádat ještě větší zvýšení cílů pro obnovitelné zdroje i zvyšování energetické efektivity a každopádně nastaví vysoké cíle pro svoji novou státní energetickou koncepci.”