Vytvořit potřebné IT kapacity pro nový výrobní závod autobusů EvoBus v Holýšově pomohla dvě speciální mobilní datová centra české výroby dodávaná ve speciálních kontejnerech. Řešení vytvořila společnost Altron, česká jednička v oblasti výstavby a provozu datových center a jejich infrastruktury. Umožnila tak násobně rozšířit jak stávající závod EvoBus, tak i možnosti jeho IT technologií. Koncern Daimler AG, do nějž tato značka patří, díky tomu získal jedny ze svých nejmodernějších datových center.

Mobilní datová centra umožňují flexibilně škálovat výkon IT infrastruktury, jejich hlavní výhoda ale spočívá v rychlosti realizace. Tu lze provést v řádu několika měsíců, na rozdíl od kamenných datacenter, jejichž uvedení do provozu se může pohybovat v horizontu jednoho až dvou roků. Právě pro mobilní datové centrum společnosti Altron se i z tohoto důvodu rozhodla společnost EvoBus z Holýšova, která vyrábí autobusy v rámci německého koncernu Daimler AG.

Rychlé modulární řešení na klíč

Hlavním úkolem poptávaných datacenter bylo vytvořit nové kapacity potřebné pro stavbu zcela nového výrobního závodu. Datová centra měla zajistit provoz nejen výrobní linky nové továrny, ale také její kompletní IT infrastruktury. „Nová datacentra navíc musela z prostorových důvodů stát mimo výrobní prostory i mimo stávající administrativní budovu. Mezi nejdůležitější požadavky této zakázky na klíč patřila také rychlost implementace nového řešení, aby bylo zároveň možné včas spustit samotnou výrobu,“ vysvětluje Martin Souček, generální ředitel společnosti Altron.

Specifikace požadovaného řešení splnila mobilní modulární datová centra MMDC 30 ve speciálních kontejnerech o délce devět metrů a výšce i šířce tři metry. Díky hned dvěma datovým centrům by podnik v případě poruchy jednoho zařízení mohl nadále pokračovat v provozu bez nutnosti přerušení chodu výroby. „Největší výzvou bylo upravit naše standardizované řešení do atypické podoby podle požadavků zákazníka v nejkratším možném čase. Výroba a dodávka kontejnerů trvala jen necelé tři měsíce a instalace obou datacenter proběhla během jediného dne,“ doplňuje Martin Souček.

Nejmodernější technologie v jednom kontejneru

Řešení mobilních datových center pro společnost EvoBus obsahuje mimo jiné špičkové technologie pro chlazení, záložní napájení, zabezpečení, požární ochranu či nepřetržitý monitoring jejich provozu. Datacentra jsou koncipována jako trvale bezobslužná pracoviště, každý kontejner pojme veškerá ICT zařízení a související technologie nutné k zajištění jejich provozu. Kontejnery navíc nevyžadují žádnou dodatečnou montáž na místě instalace, pouze připojení elektrické energie a optické konektivity.

Koncern Daimler AG získal díky dvojici mobilních modulárních datových center moderní řešení, které splňuje veškeré firemní standardy v oblasti dostupnosti, bezpečnosti a provozní efektivity. „Přestože termíny byly šibeniční a zkoušky probíhaly v extrémních podmínkách výstavby areálu a nové výrobní haly, podařilo se nám datová centra dodat včas a ve vysoké kvalitě. Společnost EvoBus díky tomu splnila termín zahájení výroby,“ dodává Martin Souček ze společnosti Altron.

Zdroj: CzechIndustry 1/2021