Olomouc a Veolia rozšiřují spolupráci na dalším rozvoji teplárenství v krajském městě. Představitelé města Olomouce, společnosti Veolia Energie ČR a provozovatele teplárenské sítě OLTERM & TD Olomouc podepsali dohodu o společném postupu, která navazuje na memorandum z loňského července. Součástí záměru je vklad městské teplárenské infrastruktury do společného podniku OLTERM & TD Olomouc, čímž město posílí svou pozici ve společnosti. Cílem spolupráce je zajištění dlouhodobě spolehlivých dodávek tepla pro obyvatele, městské objekty i podnikatelské subjekty, ale také ekologizace teplárenské infrastruktury.

„Dohodou navazujeme konkrétními kroky na memorandum podepsané loni v červenci, máme už znalecky oceněný majetek a právní i daňové posouzení, můžeme tedy postoupit do další fáze spolupráce. Následovat bude podle dohodnutých pravidel vklad majetku, navýšení základního kapitálu společnosti OLTERM & TD Olomouc a zvýšení podílu města v ní. Jsme přesvědčeni, že nový model bude efektivní pro město, naše obyvatele i ostatní odběratele tepla a bude odolávat všem nástrahám, které kolem nás vidíme,“ uvedl primátor města Olomouce Mirek Žbánek.

Dohodu o společném postupu k naplnění cílů Memoranda o spolupráci při navýšení základního kapitálu společnosti OLTERM & TD Olomouc schválilo zastupitelstvo města na zasedání 7. března 2022.  Dohoda konkretizuje rozsah majetku, který do společnosti OLTERM & TD Olomouc vloží Statutární město Olomouc a společnost Veolia Energie ČR, způsob ukončení stávající smlouvy a vypořádání vzájemných pohledávek, princip uzavírání doprovodných smluv a další vztahy. Hlavní změny proběhnou po schválení na valné hromadě společnosti OLTERM & TD Olomouc do 30. června 2022.

Společnost OLTERM & TD Olomouc zajišťuje výrobu a rozvod tepelné energie v Olomouci od roku 1994. Majoritním vlastníkem s podílem 66% je společnost Veolia Energie ČR, město Olomouc má 34% podíl. Podle nového záměru stvrzeného memorandem a dohodou o společném postupu se vložením městské infrastruktury do společného podniku OLTERM & TD Olomouc navýší podíl města na 49%.

„Naším společným cílem je i nadále zajišťovat spolehlivé a cenově přijatelné dodávky tepla ve městě, ale také pokračovat v další modernizaci a ekologizaci soustavy. Dohodli jsme se mimo jiné už také na poskytování energetického poradenství pro městské budovy a areály. Těší nás, že vedení města Olomouce přistupuje k teplárenství racionálně a strategicky a vnímá důležitost dlouhodobé spolupráce,“ doplnil generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR Reda Rahma.

„Společný podnik OLTERM & TD Olomouc má dobrou pozici i díky tomu, že v předchozích letech modernizoval všechny svěřené kotelny na tuhá paliva na ekologičtější plynové zdroje, popřípadě je napojil na vysokoúčinnou síť zásobování tepelnou energií, a dožívající plynové kotelny nahradil kondenzační plynovou technologií. Zároveň modernizoval parní tepelná zařízení za účinnější horkovodní zdroje a rozvody ve vybraných lokalitách,“ dodal ředitel společnosti OLTERM & TD Olomouc Kamil Vrbka. Společnost také vybudovala moderní dispečerské pracoviště a decentralizovala desítky centrálních (sídlištních) zdrojů tepla na objektové, které umožňují sjednávat odběratelům individuální parametry dodávek tepla a teplé vody. OLTERM & TD Olomouc vybudovala na území města moderní a účinnou soustavu tepelných zařízení při zachování přijatelné výše úplaty za dodané teplo.