Bývalým klientům společností ze skupiny Bohemia Energy skončí režim dodávek poslední instance už 14. dubna, jen o pět dní později čeká totéž zákazníky Kolibřík Energie. Uplyne totiž legislativní lhůta šesti měsíců, která dodávky energií tímto způsobem zaručuje. ČEZ služby DPI stále poskytuje cca 4 500 klientům těchto společností. Pokud ale neuzavřou včas standardní smlouvu o dodávkách elektřiny, hrozí jim po uplynutí lhůty neoprávněný odběr a následné odpojení.

V těchto dnech proto ČEZ ještě naposledy tyto klienty obesílá informačními dopisy, pokouší se je dostihnout telefonicky nebo osobně přímo na adrese odběrného místa. Cílem je co nejvíce klientů přesvědčit, aby režim DPI urychleně opustili.

„Podařilo se nám z režimu DPI převést drtivou většinu všech bývalých zákazníků skupiny Bohemia Energy a Kolibřík. Posledních několik tisíc lidí ale na naše opakované výzvy doposud nereagovalo. Proto ještě jednou napíráme veškeré síly k tomu, abychom je přesvědčili k přechodu na standardní smlouvu. Spolupracujeme v této oblasti i s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Úřadem práce. Naším společným cílem je těmto lidem pomoci přejít na standardní smlouvu a zabránit tak tomu, aby jim byly přerušeny dodávky elektřiny,“ uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Novou smlouvu lze uzavřít přímo v pobočce nebo telefonní lince dodavatele poslední instance, u kterého jsou odběratelé evidováni. Operátoři zákazníka celým procesem provedou. Většina dodavatelů poslední instance nabízí také on-line nástroje. Další možností je zajít na pobočky či kontaktovat ostatní seriózní dodavatele.

V případě ČEZ mohou lidé zajít na kteroukoliv z cca 80 poboček po celé České republice (Kontaktní místa ČEZ | Skupina ČEZ (cez.cz)) nebo zavolat na dedikovanou bezplatnou ČEZ DPI linku 800 111 700. Je také možné uzavřít smlouvu kompletně on-line z pohodlí domova prostřednictvím jednoduchého formuláře, který také najdou na hlavní stránce webu Skupiny ČEZ (www.cez.cz/cs/dpi).

ČEZ Prodej nabízí pomocnou ruku i těm, kteří se dostali do svízelné finanční situace. Individuální splátkové kalendáře zákazníkovi umožňují rozložit nedoplatek do menších částek a uhradit ho postupně během až deseti následujících měsíců. Zároveň si mohou nastavit preferované datum splatnosti, kdy chtějí jednotlivé splátky hradit. Zatím ČEZ Prodej poskytnul splátkové kalendáře více než 3 700 zájemcům.