Společnost Huawei spustila v loňském roce v rámci své iniciativy Tech4Nature řadu projektů zaměřených na ochranu přírody a zachování rozmanitosti života. Spolu se svými partnery se zaměřuje na reálné využívání nejnovějších technologií v této oblasti. S partnerskou společností Rainforest Connection (RFCx) nedávno zahájila projekt využívající umělou inteligenci a technologie záznamu zvuku, aby podpořila ochranu přírody v chorvatském přírodním parku Kopački Rit, kde sledují populace žab, ptáků a savců.

Akustický monitoring a AI

Přírodní park Kopački Rit je velmi specifickou oblastí v severovýchodním Chorvatsku. Park na soutoku řek Dunaj a Dráva byl vyhlášen lokalitou RAMSAR, což znamená, že jde o mokřady mezinárodního významu z pohledu ochrany volně žijících živočichů. Právě k jejich ochraně nyní pomáhá tzv. eko-akustický monitoring. Na základě typických zvuků, jež tamní živočichové vydávají, je možné efektivně a komplexně sledovat biodiverzitu – od druhového bohatství, přes složení, až po rozšiřování populací jednotlivých živočichů. Získaná data se pak využijí k vývoji modelu umělé inteligence pomocí platformy Arbimon od společnosti RFCx, který následně dokáže automaticky klasifikovat jednotlivé druhy v reálném čase.

Své pocity popsala entomoložka z Univerzity v Osijeku, Ivana Majić: „Pustit se do tohoto projektu bylo velmi dobrodružné a napínavé. Motivuje nás příležitost podílet se na ochraně našeho přírodního dědictví. Navíc společně se špičkovými partnery RFCx a Huawei vyvíjíme projekt, který překračuje hranice. Náš vědecký tým nyní usilovně pracuje na vytvoření modelu umělé inteligence, ale už jsme zachytili několik opravdu skvělých vokalizací – například orla mořského, jelena evropského, rosničku evropskou nebo strakapouda velkého.“

Začlenění umělé inteligence do pasivního akustického monitoringu má potenciál změnit dosavadní chápání ekosystémů a dopadů změn na životní prostředí. Pomocí těchto technologií mohou vědci systematicky shromažďovat aktuální údaje o přítomnosti, rozšíření a chování široké škály druhů, od ptáků a savců, až po hmyz a žáby. Tento inovativní přístup představuje neinvazivní, nákladově efektivní a škálovatelné řešení pro sledování biologické rozmanitosti a podporu ochrany přírody založené na důkazech. Eko-akustiku lze také kombinovat s dalšími technologiemi, jako jsou fotopasti, eDNA a dálkový průzkum, a získat tak komplexní poznatky o vzorcích a trendech biologické rozmanitosti. Projekt společnosti Huawei Chorvatsko ve spolupráci s RCFx a fakultou biotechniky na Univerzitě v Osijeku poběží tři roky.

Další projekty na ochranu evropské přírody

Společnost Huawei spustila v Evropě v poslední době řadu dalších projektů na ochranu přírody a zachování biodiverzity:

  • V Norsku se od 50. let minulého století potýkají s nevítaným hostem – lososem tichomořským. Tento invazivní druh si do Norska našel cestu z ruského Bílého moře a představuje zásadní problém pro ekosystém norských řek, zejména pak ohrožuje původní druh lososa atlantského. Společnost Huawei se spojila s místním rybářským a loveckým svazem Berlevag JFF (BJFF), aby pomohla problém vyřešit. Cílem bylo vymyslet způsob, jak invazní druhy identifikovat a odfiltrovat. Řešením jsou podvodní kamery a algoritmy umělé inteligence k identifikaci jednotlivých druhů lososů. Následně byl vybudován systém, který pomocí vrat propouštěl původní lososy atlantské proti proudu řeky k páření, zatímco invazivní lososy tichomořské separoval do záchytné nádrže k odstranění. V loňském roce se podařilo odchytit více než 5 500 tichomořských lososů, a to se 100% přesností.
  • V kyperské Nikósii spustila společnost Huawei ve spolupráci s firmou PROBOTEK své řešení pro včasnou detekci požárů. Řešení, které využívá síť 5G společnosti Cyta, bylo nasazeno v parku Athalassa v rámci programu „Smart & Green Village“. Společnost Huawei se podílela na tvorbě řešení, díky kterému je pomocí dronů možné na tomto území detekovat kouř a požáry. To především v kopcovitých a horských oblastech zajišťuje preventivní sledování a rychlou reakci v případě zjištěných problémů. Systém využívá pokročilou umělou inteligenci a díky modernizované síti společnosti Cyta nabízí vysokou spolehlivost při monitorování potenciálních požárů.
  • Huawei Irsko se zaměřil na ochranu kytovců, žijících u jižního pobřeží ostrova. Ve spolupráci s Irskou asociací pro oceánografický výzkum a ochranu (ORCA) sdíleli výsledky svého projektu Smart Whales Sounds. V rámci něj využívají AI, cloudové úložiště a strojové učení pro monitorování zdejšího mořského života a vlivu rostoucího námořního provozu v této oblasti. Výsledky projektu by mohly pomoci při plánování mořských tras a další infrastruktury, aby se minimalizoval vliv hluku na mořský život.

Biologicky rozmanité ekosystémy jsou klíčové pro zachování zdraví naší planety a poskytují řadu důležitých poznatků pro naši budoucnost. V důsledku rozsáhlé přeměny půdy, odlesňování a změny klimatu však čelíme krizi úbytku biologické rozmanitosti a tisíce druhů jsou ohroženy vyhynutím. Aby bylo možné této krizi čelit, podporuje společnost Huawei podobné projekty po celém světě. Ve spolupráci s lokálními partnery vznikly a dále vznikají kvalifikované týmy, jež se starají o zachování přírodního bohatství také v Jižní Americe, Španělsku, Švýcarsku a spoustě dalších zemí. Podstatou a cílem iniciativ Tech4Nature nebo Vienna Tech for Green je naplňování ekologických cílů. Jejich dosažení vyžaduje vývoj a nasazení účinných monitorovacích a hodnotících nástrojů, které mohou využívat sílu moderních technologií.