Český plynárenský svaz (ČPS) vyzval komerční a veřejný sektor k intenzivnějšímu využívání plynových vozidel. Firmám, městům a obcím, které se k rozvoji plynové mobility zavážou, nabízí své služby spojené například se školením řidičů nebo s prosazováním legislativních změn. Výzvu podpořil také Svaz měst a obcí ČR, Svaz dovozců automobilů nebo sdružení autodopravců Česmad Bohemia. Zemní plyn je podle nich dnes nejdostupnějším a často i jediným řešením, jak snížit emise škodlivin v dopravě a splnit klimatické cíle Evropské unie.

 „Apelujeme na firmy, města a obce, aby se aktivně podílely na rozvoji plynové mobility v České republice. Zemní plyn je ideálním řešením pro dopravu jak z pohledu ekonomiky provozních nákladů, tak ekologických přínosů. Česká republika je na masivní rozvoj plynové mobility plně připravena také po technologické stránce,“ uvedl Martin Slabý, předseda Rady ČPS, a dodal: „Zájemcům, kteří se k rozvoji plynové mobility formálně přihlásí, nabízíme odborné poradenství i školení řidičů plynových vozidel. Budeme rovněž aktivně prosazovat související podpůrná legislativní opatření, jako je zachování snížené sazby spotřební daně, osvobození vozidel na plyn od mýta a investiční podpory na pořízení vozidel ze strany státu.“

Výzva je směrována na provozovatele flotil osobních a nákladních automobilů. Mezi ty patří výrobní podniky, logistické firmy nebo města a obce jako vlastníci dopravních podniků. „Máme velký zájem podobné závazky uzavírat také s výrobci automobilů a s jejich dodavateli. Obor automotive je tahounem české ekonomiky a my jsme proto přesvědčeni, že by takový krok byl výrazným signálem pro celý český průmysl i širokou veřejnost,“ informovala L. Kovačovská.

Investiční plány pro rozvoj plynové mobility mohou podle ČPS firmy opřít o garance státní podpory deklarované například v Národním akčním plánu Čistá mobilita. Ten o finanční podpoře hovoří doslova jako o zcela klíčové z hlediska naplňování stanovených strategických cílů. Konkrétně uvádí například podporu nákupu osobních i nákladních vozidel pro podnikatele nebo podporu výstavby infrastruktury. Za žádoucí pak označuje i formy nepřímé podpory, jako jsou úlevy ze silniční daně pro LNG vozidla nad 12 tun nebo stanovení nulové sazby složky mýtného za znečištění.

Městům a obcím pak ČPS doporučuje využívat dotace ministerstva pro místní rozvoj z výzev pro projekty v rámci stávající podpory IROP, kde jsou aktuálně ještě dvě výzvy otevřené. Další podpůrné projekty související s výzvou IROP 2 plánuje ministerstvo vyhlásit od příštího roku.

Emise vozidel na CNG a LNG jsou oproti klasickým palivům nižší o desítky procent a jsou tak plně srovnatelné například s elektromobily. V případě obohacení o biometan je ekologický přínos dokonce ještě výraznější. Provozní náklady jsou přitom zhruba poloviční. Zatímco u osobních aut na CNG jsou srovnatelné i náklady pořizovací, v případě nákladních vozidel na LNG jsou vyšší přibližně o 30 % a dopravci proto volají zejména po státních subvencích na jejich pořízení po vzoru mnoha evropských zemí. V případě nákladní dopravy je navíc LNG jedinou alternativou k naftě, která poskytuje zásadní kombinaci dostatečného výkonu, dojezdu a nízkých emisí.

Iniciativu ČPS podpořilo mimo jiné sdružení autodopravců Česmad Bohemia, které zároveň upozornilo na nezbytnou roli státu v rámci rozvoje plynové mobility. „Má-li český dopravce obstát v soutěži se zahraničními konkurenty, kde podpora pro plynová vozidla existuje, je nutné, aby i ČR plnila své záměry s čistou mobilitou a poskytla dopravcům podporu na pořízení vozidel a úlevu z některých provozních poplatků. Transparentně a na několik let dopředu,“ vysvětlil Vojtěch Hromíř, generální tajemník Česmad Bohemia, a dodal: „Bez této pomoci nebudou plně zužitkovány ani investice do infrastruktury plnicích stanic. S nárůstem počtů provozovaných vozidel lze časem očekávat i klesající nároky na tuto dodatečnou podporu.“

Pozitivní dopad výzvy na rozvoj plynové mobility zejména v segmentu užitkových automobilů a autobusů na CNG vidí také Svaz dovozců automobilů (SDA). „Jsme přesvědčeni, že tato iniciativa podpoří vhodné využití stávajících dostupných technologií pro přechod na čistou mobilitu například v rámci městských podniků,“ řekl Josef Pokorný, tajemník SDA.

S ním souhlasí i Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst a obcí ČR, který uvedl: „Městům a obcím doporučíme, aby přijaly pomocnou ruku ČPS, využily dotace a zapojily se do rozvoje čisté mobility s využitím plynových vozidel. Věřím, že nízkoemisní provoz vozidel městské dopravy či technických služeb ocení všichni obyvatelé České republiky.“

ČPS v kontextu nutnosti státní podpory připomněl Dobrovolnou dohodu mezi plynárenskými společnostmi a státem z roku 2006. V té se plynaři zavázali vybudovat do roku 2020 alespoň 100 plnicích stanic CNG. „Náš úkol pro rozvoj plynové mobility jsme splnili na více než 200 % a zdaleka nezůstalo jen u rozvoje sítě CNG. Nyní je tedy na místě, aby i stát zrealizoval podpůrné kroky, ke kterým se v rámci různých dokumentů zavázal,“ uzavřela L. Kovačovská.