Společnost BONEGA patří k předním ve svém oboru. Každoročně přichází s řadou nových řešení a inovací, jejichž společným jmenovatelem jsou KVALITA, BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST. V současnosti rozšířila svůj sortiment o aktuálně velmi žádané proudové chrániče typu „B“.

I. Proč jsou v praxi potřebné proudové chrániče typu „B“?

Ve střídavých sítích (AC) se bohužel stále častěji objevuje i nežádoucí, nahodile vygenerovaná stejnosměrná složka (DC). Pokud je tato nevítaná DC složka dostatečně vysoká, tak dokáže zmagnetizovat cívku v proudovém chrániči a tím naprosto paralyzovat jeho funkcionalitu. To může nastat u běžných proudových chráničů typu „AC“ nebo „A“. Při zmagnetizování cívky, současném svodu a lidském dotyku se zařízením hrozí život ohrožující situace. Zjednodušeně řečeno: v tu chvíli jako by v obvodu de facto žádný proudový chránič nebyl. Vzniklou krizovou situaci dokáže spolehlivě zvládat jen chránič typu „B“, který je určen pro všechny druhy reziduálních proudů, tj. střídavé, pulzující stejnosměrné a hladké stejnosměrné reziduální proudy.

Větší rušivé vlivy nežádoucích složek DC se bohužel v sítí AC obvykle vyskytují tam, kde jsou použity frekvenční měniče (střídače). Může to být v průmyslových a komerčních instalacích, někdy i v domovních instalacích. Konkrétně to jsou nabíjecí stanice (od koloběžek až po elektromobily), fotovoltaické elektrárny, velké soustavy LED osvětlení, varné desky a další zařízení s výkonovými polovodičovými prvky.

II. Jak velmi zjednodušeně fungují proudové chrániče typu „B“?

Proudový chránič typu „B“ musí umět velmi rychle vyhodnocovat, jak velká složka DC se v daném obvodu vyskytuje a současně hlídat velikost reziduálního proudu. Při menších rušivých hodnotách DC musí nechat obvod „bez povšimnutí“. Jakmile se však dostane proud DC nad stanovenou hranici, musí proudový chránič typu „B“ sám sebe (dokud to ještě může před svým znehybněním = zmagnetizováním zvládnout) bezpečně vypnout, a to i přes to, že současně nevznikl žádný svodový proud. Pochopitelně i obráceně musí reagovat tento proudový chránič vypnutím při překročení hranice reziduálního proudu AC, i když žádný rušivý DC proud na chránič nepůsobí.

Normou je stanovena nebezpečná hranice hodnotou 6 až 10 mA DC. To znamená, že proudový chránič typu „B“ musí umět přesně detekovat nejen svodové (reziduální) proudy AC (10, 30, 100, 300, 500 mA), ale také rušivé DC proudy a na ně musí při překročení hranice 6 až 10 mA DC reagovat spolehlivým vypnutím.

Jde o poměrně složitý přístroj, což se promítlo i na ceně. Zpočátku byla jejich cena v ČR okolo 25 000 Kč bez DPH/ks. Dnes se díky větší sériové výrobě dostáváme na částky v základních cenách okolo 4 až 5 tisíc Kč bez DPH/ks. Poznámka: v případě zájmu si od nás vyžádejte nabídku. Základní ceny: http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/obchodni/cenik_pouziti.htm

III. Přehled nabízeného sortimentu proudových chráničů a proudových chráničů s nadproudovou ochranou firmou BONEGA:

A) Proudově nezávislé = na magnetickém principu do 63A:

■ jednofázové

 • 30, 100, 300, mA
 • typ AC, A, S, B

■ třífázové

 • 30,100, 300, 500 mA
 • typ AC, A, S, B

B) Proudově nezávislé = na magnetickém principu do 100A:

■ jednofázové

 • 30,100, 300, mA
 • typ AC

■ třífázové

 • 30,100, 300, 500 mA
 • typ AC

C) Kombinované proudové chrániče s nadproudovou ochranou ve dvou modulech – proudově nezávislé = na magnetickém principu:

■ jednofázové

 • 30,100, 300, mA
 • typ AC, A

D) Proudově závislé = na elektronickém principu:

■ jednofázové

 • 30,100, 300, mA
 • typ AC

E) Kombinované proudové chrániče s nadproudovou ochranou jen v jednom modulu – proudově závislé = na elektronickém principu:

■ jednofázové

 • 30,100, 300, mA
 • typ AC, A

IV. Výhody a nevýhody proudově závislých či nezávislých proudových chráničů:

Magnetické (proudově nezávislé):

■ fungují na principu magnetickém, tedy nezávislém na sítovém napětí. Při přerušení napájení jsou stále funkční!

■ víte, že proudové chrániče BONEGA na magnetickém principu můžete spolehlivě použít do obvodů již od 24V AC?

Nevýhody:

 • po čase vyšší citlivost vlivem snižujícího se magnetického pole
 • povinnost testování = odmagnetizování
 • vyšší citlivost na vlhkost
 • především malé „magnetické“ proudové chrániče nemají konstrukční možnost odstínění a proto jsou více citlivé na vnější magnetické pole, které může zásadně ovlivnit parametry.

Elektronické (proudově závislé):

■ pracují na principu elektronickém, tedy závislém na síťovém napětí. Při přerušení napájení nejsou funkční!

■ víte, že proudové chrániče BONEGA na elektronickém principu můžete spolehlivě použít do obvodů již od 40V AC?

■ víte, že kombinované proudové chrániče s nadproudovou ochranou (RCBO) na elektronickém principu můžete spolehlivě použít do obvodů již od 40V AC?

V. Možné příslušenství k proudovým chráničům a k proudovým chráničům s nadproudovou ochranou (RCBO):

VI. Výrobky od firmy BONEGA pro fotovoltaiku:

 • Inovované automatické přepínače dvou zdrojů a automatické přepínače pro dva spotřebiče.
 • Hybridní přepínače sítí.
 • Ruční bezpečnostní přepínače sítí.
 • Bezdrátové, dálkové předávání pokynů z jakýchkoli kontaktů (například z HDO na FVE).
 • Dálkové odpínání a zapínání fotovoltaických panelů či celé FVE pro bezpečnostní účely (servis, požár) nebo pro řešení přetoků či záporných výkupních cen.
 • Rozváděče pro fotovoltaiku bez silových stykačů.
 • Svodiče přepětí DC a AC.
 • Jističe DC.
 • Proudové chrániče.
 • Vypínače.
 • Nahazovače jističů pro pokyny z HDO.
 • Typové rozváděče AC i bez použití silových stykačů.
 • Typové rozváděče DC (pro 1 až 8 stringů).
 • Uživatelsky velmi jednoduché signalizátory AC, DC určené především pro diagnostiku obvodů, sledování teploty či dálkové ovládání spotřebičů (www.signalizator.cz)

 Více na

www.bonega.cz
navrh-rozvadece.cz
signalizator.cz
chytrevodomery.cz

Přejeme hodně úspěchů nejen s našimi přístroji!
S pozdravem
Dipl. ing. Roman Hudeček
BONEGA
696 66 Sudoměřice nad Moravou 302
email: roman.hudecek@bonega.cz
tel./fax: (+420) 518 335 216, mobil: (+420) 603 542 347 (27.5.2024)