Teplárenství se připravuje na náhradu uhlí nízkouhlíkovými technologiemi. Pro nastartování transformace je však nezbytná novela zákona o podporovaných zdrojích energie. Ta leží v Poslanecké sněmovně od května loňského roku a vážně hrozí, že se ji do konce volebního období již nepodaří schválit. Teplárenské sdružení ČR proto apeluje na poslance, aby novelu projednali v prvním čtení na probíhající schůzi Poslanecké sněmovny.

„Novela zákona o podporovaných zdrojích energie je pro nastartování transformace teplárenství naprosto klíčová. Bez ní bude řada projektů odložena a některé teplárny se dostanou do existenčních potíží. Pokud nezačne její projednávání na této schůzi Poslanecké sněmovny, nemusí se už podařit legislativní proces do voleb dokončit. Proto apelujeme na poslance, aby její projednání dále neodkládali,“ uvedl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela.

Teplárny jsou pod značným ekonomickým tlakem kvůli stále rostoucí ceně povolenek na emise skleníkových plynů, která z oboru odčerpává obrovské prostředky, které by mohly být využity na jeho transformaci. Podle údajů Energetického regulačního úřadu se i přes pandemii nového koronaviru loni průměrná cena povolenky na emise skleníkových plynů vyšplhala na 654 Kč. Od roku 2017 tak vzrostla čtyřiapůlkrát. Celkové náklady tepláren na nákup povolenek v loňském roce přesáhly podle odhadu Teplárenského sdružení ČR 6 miliard Kč. Pokud se potvrdí předpovědi analytiků ohledně dalšího výrazného nárůstu ceny povolenek v souvislosti s připravovaným zpřísněním evropské legislativy, pak se tyto náklady v letošním roce přiblíží 10 miliardám Kč.

„Nákup povolenek je obrovská finanční zátěž, která podvazuje možnosti tepláren investovat do nízkouhlíkových technologií. Stát by měl část prostředků, které vybere z aukcí povolenek, vracet do teplárenství na pořízení nízkouhlíkových technologií a podpořit tak jeho transformaci. Jen tak se může podařit udržet ceny tepla dlouhodobě na přijatelné úrovni,“ uvedl ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie obsahuje komplexní systém provozní podpory, který by měl přispět k plnění závazků České republiky v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie, ale také významně napomoci transformaci teplárenství díky podpoře elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. V případě nepřijetí novely zákona hrozí diskontinuita, kdy žádné nové zdroje na podporu nedosáhnou.

Teplárny v České republice zásobují teplem přibližně dvě pětiny obyvatel, významnou část terciální sféry i řadu průmyslových podniků.

Ilustrační foto Ostrovská teplárenská