Tradiční program Nová zelená úsporám, jehož cílem je podporovat snižování spotřeby energie v domácnostech, zahájí 19. a 26. září po prázdninové pauze příjem žádostí o dotace. Podle informací Ministerstva životního prostředí byla ve srovnání s jarní verzí mírně upravena pravidla pro příjemce. Hnutí DUHA vítá především rozšíření nároku na bonus pro nízkopříjmové uživatele bytových domů i na chudé rodiny s dětmi, upozorňuje však na nutnost zajistit programu financování tak, aby se podpora dostala k co největšímu počtu zájemců.

Z pohledu podpory nízkopříjmových domácností je důležitý především podprogram NZÚ Bytové domy. Ten nabízí bonus až 150 000 Kč k dotaci za každou domácnost, která doloží, že v ní žijí důchodci, invalidé 3. stupně, lidé pobírající příspěvek na bydlení a nově také rodiny pobírající přídavky na děti. Vyplacený bonus pak bude sloužit na úhradu příspěvků do fondu oprav za tyto domácnosti.

Nový program Oprav dům po babičce, který je zaměřený na ekonomicky aktivní majitele rodinných domů, Novou zelenou úsporám vhodně doplňuje. Hnutí DUHA dále prosazuje, aby se stát zaměřil na pomoc lidem v nájemním bydlení, kteří jsou nejvíce ohroženi energetickou chudobou. Motivaci k zateplování pomocí dotací je nutné kombinovat s povinnostmi nabízet energeticky únosné bydlení a zároveň zlepšit ochranu nájemníků před skokovým navyšováním nájmů či ztrátou bydlení v důsledku energetické renovace domu.

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, říká: „Nově vyhlášené programy jsou nepostradatelným nástrojem pro snižování spotřeby energie i emisí skleníkových plynů v domácnostech a jsou tak součástí systémového řešení energetické chudoby i klimatické krize. Aby program fungoval efektivně, je třeba dbát na dvě věci. Zaprvé zajistit dlouhodobě stabilní financování, aby se dostalo na maximální počet zájemců. Například při rozhodování o využití výnosů z prodeje povolenek by Nová zelená úsporám měla mít prioritu. A zadruhé zpřístupnit dotace nízkopříjmovým domácnostem. Rozšíření nároku na bonus na rodiny pobírající přídavek na dítě je v tomto ohledu užitečným krokem. Program Oprav dům po babičce je užitečným doplňkem Nové zelené úsporám a některé jeho principy, například vyplácení dotace předem, by bylo vhodné rozšířit na všechna podpůrná schémata.”