Julie Fritscherová, manažerka rozvoje obchodu pro Českou republiku ve společnosti Ynvolve, se s námi sešla k rozhovoru a odpověděla na naše otázky. Tématem byl především trh s repasovaným hardwarem a některé mylné představy, které jsou s ním spojeny.

Mohla byste nám detailněji přiblížit činnost společnosti Ynvolve, jaké jsou její silné stránky, které ji odlišují od konkurence?

Společnost Ynvolve je systémový integrátor. Cílem je pomáhat s  potřebami našich klientů v oblasti IT infrastruktury. Nabízíme IT vybavení a služby, které přinášejí firmám rovnováhu mezi náklady a výkonem. Členové našeho týmu konfigurují, optimalizují a udržují IT infrastrukturu klientů. Zaměřujeme se na veškeré detaily potřebné k udržování jejich hardwaru v provozu – tak, aby se zákazníci mohli soustředit na inovace vlastních produktů, škálovatelnost a poskytování nejlepších produktů a služeb zase svým klientům.

Konkurenční výhodou společnosti Ynvolve je především kvalita repasovaných hardwarových produktů, odborné znalosti našich specialistů pro vztah se zákazníky v oblastech různých typů technologií, profesionální služby v rámci celého životního cyklu IT a vynikající péčí o zákazníky.

Můžete podrobněji popsat svou roli ve společnosti Ynvolve?

Jako Business Development Manager pro český trh se zaměřuji na vyhledávání klientů, kteří mají potřeby v oblasti IT infrastruktury, a dále prezentuji společnost Ynvolve na konferencích a dalších akcích (živých i virtuálních). Já a můj tým představujeme pro klienty první kontaktní osoby. V reakci na konkrétní požadavky spojíme následně klienta s obchodním zástupcem, který má znalosti potřebné k nalezení vhodného řešení pro potřeby příslušné společnosti v oblasti hardwaru.

Hardware, dodávaný vašim zákazníkům, pořizujete vy sami?

Náš hardware může pocházet z několika různých zdrojů: od společností, které vyřazují svá datová centra a vše převádějí do cloudu, nebo od firem ITAD (IT Asset Disposition) nebo od společností, které chtějí přestavět svou IT infrastrukturu a pro stávající hardware nemají uplatnění. Díky úzkému propojení a dlouholeté spolupráci s těmito typy společností dokážeme zajistit nejlepší ceny a ty pak nabídnout i našim zákazníkům. Máme také stálé partnery z řad zprostředkovatelů, s nimiž spolupracujeme při každodenním nákupu potřebného zboží. Udělali jsme strategické rozhodnutí, že zásoby nakupujeme právě prostřednictvím stálých zprostředkovatelů. Dává nám to jistotu, že vybavení budeme mít vždy na skladě, dostupné pro rychlou konfiguraci a dodávku zákazníkovi.

Jaké jsou hlavní mylné představy o repasovaném hardwaru?

To se na jednotlivých trzích opravdu liší. Od doby, kdy jsem začala pracovat na českém trhu, jsem si všimla několika omylů, které se zde při rozhovorech se zákazníky objevují stále znovu.

První mylnou představou je, že repasovaný hardware je považován za ekvivalent toho, co najdete v „garážovém výprodeji“. Tento pohled na věc nebere v úvahu fakt, že nákup repasovaných IT zařízení  je ekvivalentem nákupu ojetého auta. Často můžete získat prvotřídní vozidlo po leasingu, které má najeto pouhých 5 000 km.

Podobně získáváme řadu zařízení, když se firma s milionovými investicemi do hardwaru náhle rozhodne přejít do cloudu. V našem skladu máme zařízení, která jsou „repasovaná“, ale od jejich původního nákupu mohlo uplynout třeba jen půl roku.

Další častou mylnou představou je, že jakmile výrobce určí datum EOL nebo EOSL (end of-life, end of-service-life), je čas pořídit si nové zařízení. Výrobci OEM však předem určují data EOL a EOSL na základě uvedení nové generace produktu, což bývá v průměru přibližně dva až tři roky od vydání předcházející verze. Tato zařízení ale přesto mohou mít potenciálně desetiletý nebo i delší životní cyklus.

A konečně, slyšela jsem mnoho otázek, pokud jde o záruku. Když společnosti nakupují nové vybavení přímo od výrobce, poskytovaná záruka jim dává bezpečí. To je pochopitelné. Lidé si však ne vždy uvědomují, že renovované zařízení, které kupují od specialisty na infrastrukturu, jako je Ynvolve, nabízí také rozsáhlou záruku a flexibilitu. Všechna naše repasovaná zařízení jsou dodávána s jednoletou zárukou a nabízíme také možnost prodloužení záruční doby na tři roky. 

Jak dlouho mohou podniky podporovat svá zařízení po skončení jejich životního cyklu EOL nebo EOSL ze strany původního dodavatele?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, protože každé zařízení je třeba posuzovat individuálně. Stejně jako výrobci nemohou předpovědět přesnou hranici funkčnosti zařízení, není možné, aby to dokázal určit kdokoli jiný.

Je však důležité vědět, že i když hardware možná dosáhl data stanoveného výrobci OEM pro konec jeho životnosti, podporu tohoto hardwaru stejně budou ještě nějaký čas nabízet – jen za vyšší cenu než dříve. Když zařízení dosáhne předem stanoveného data EOSL, většina výrobců nebude nabízet pro hardware už žádnou podporu, ale může dát zákazníkovi možnost přístupu k údržbě poskytované třetí stranou (third-party maintenance, TPM). S využitím služeb oprav a renovace, jako je TPM, může zařízení fungovat po datu EOL nebo EOSL ještě několik let (třeba i deset let).

Které jsou tedy hlavní důvody, proč některé společnosti cestu repasovaného hardwaru přesto nevolí?

Některé firmy to prostě nepotřebují. Mají rozpočet na to, aby si mohly nová IT zařízení pořizovat každé dva až tři roky. Chtějí to, co je považováno za nejmodernější, a mít takové produkty dříve než konkurence. Mohou být také velmi loajální k určité značce a je pro ně velmi lákavé jednat pouze s jediným dodavatelem. Dává jim to jistotu, že budou mít k dispozici podporu, upgrady a záruky, které potřebují.

Jak jsem již zmínila, existuje také několik mylných představ o renovovaném IT hardwaru, které pak mohou podniky vést k tomu, že se rozhodnou spíše pro nákup nového. Být součástí oběhové (cirkulární) ekonomiky však s největší pravděpodobností prospěje rozpočtu firmy, sníží množství jejího elektronického odpadu a zapojí ji do celého souvisejícího ekosystému. Podle mého názoru bude pořizování repasovaného vybavení stále častější volbou, protože společnosti začnou upřednostňovat udržitelné postupy.

Jakou odbornou radu můžete dát zákazníkovi, který zvažuje přechod na repasovaný hardware?

Firmám, které uvažují o změně priorit svých výdajů na IT nebo o snížení uhlíkové stopy, bych rozhodně doporučila repasovaný hardware vyzkoušet. Pokud váháte, zda se vydat cestou repasovaného hardwaru, protože jste loajální k určitému dodavateli nebo vám vyhovuje konkrétní značka, pak společnost Ynvolve často dokáže vyhovět vašim potřebám i za těchto okolností.

Také v případě, že firma hledá optimální řešení, náš obchodní zástupce navrhne takové, které je orientované na zákazníka a pokrývá široké spektrum technologií (tech-agnostic). Celkově lze říct, že dát šanci obnovovaným zařízením může vaší společnosti pomoci snížit současně uhlíkovou stopu i výdaje na IT.

Zmínila jste udržitelnost. Jak společnost Ynvolve přispívá k udržitelnosti IT?

Činnost Ynvolve se uplatňuje v každém kroku životního cyklu IT, od nákupu, údržby, renovace až po recyklaci. Náš program zpětného odkupu (Buyback as a Service, BBaaS ) byl vytvořen právě s cílem pomoci společnostem stát se při pořizování IT udržitelnějšími.

Není žádným tajemstvím, že nákup použitého zařízení ve srovnání s novým má obrovský dopad na životní prostředí. Pokud umožníte svému vybavení „druhý život“, pomůžete snížit poptávku po novém vybavení a snížíte svou uhlíkovou stopu.

Program BBaaS prodlužuje průměrnou životnost IT vybavení a zvyšuje pravděpodobnost jeho opětovného využití. Tím, že Ynvolve funguje jako centrální bod pro tato zařízení a má síť zákazníků, kteří je potřebují, usnadňuje tímto způsobem opětovné použití IT infrastruktury. A konečně, když zařízení dosáhnou skutečného konce své životnosti, zajišťujeme jejich recyklaci v souladu s normami WEEE a ISO, jako je ISO 9001:2015.

Pro mě osobně byly postupy společnosti Ynvolve v oblasti udržitelnosti jedním z hlavních motivů, proč jsem přijala pozici v jejím obchodním týmu.

A samotný obchodní model? Jak ten odpovidá potřebám udržitelných IT řešení?

Jak již bylo zmíněno, společnost Ynvolve je přítomna v každém kroku životního cyklu IT. Náš obchodní model je tedy kruhový (tzv. cirkulární ekonomika), což znamená, že se vždy snažíme jakékoliv zařízení využít k opětovnému použití před jeho recyklací. K tomu právě slouží i zmíněný program BBaaS. Chápeme, že toto řešení nemusí být ideální pro každou situaci, ale snažíme se omezit používání nového hardwaru a podporovat opravy a upgrady.

Zatímco náklady a výkon jsou hlavními faktory, když firma buduje svou infrastrukturu, nelze nadále ignorovat, že bychom všichni měli spolupracovat a zlepšovat dopad serverů a úložišť na naši planetu. Vedeme neustále diskuze se zúčastněnými stranami, jako jsou poskytovatelé datových center a tvůrci politik, abychom zlepšili uhlíkovou stopu nejen společnosti Ynvolve, ale i našich zákazníků.

Můžete uvést příklad enterprise zákazníka, který využívá repasovaný hardware od společnosti Ynvolve?

V současné době spolupracujeme s firmou Websupport, největším registrátorem domén a poskytovatelem hostingu na Slovensku. Jejich služby vyžadují, aby měli nejnovější generace hardwaru, který pořizují přímo od OEM nebo resellerů. Pokud však jde o zařízení určená pro zálohování, zde se spoléhají na repasovanou infrastrukturu.

V roce 2017 jsme jim začali poskytovat nakonfigurovaná zařízení a náhradní díly. Při spolupráci s nimi jsme si uvědomili, že jejich hlavními požadavky při výběru dodavatelů, jsou rychlé dodání a kvalitní poprodejní péče. A to jsou parametry, ve kterých vynikáme. Od konce roku 2019 se zákazník rozhodl, že se společnost Ynvolve stane jeho partnerem, pokud jde o repasovaný hardware značky Dell.

Více informací o společnosti naleznete na http://ynvolve.com/

Zdroj: CzechIndustry 3/2022