Projekt, který ročně uspoří nejznámější české technické univerzitě 20 milionů korun a 4 125 tun CO2, postoupil do další fáze. I přes komplikace způsobené pandemií se aktivity nezastavily a na největších českých kolejích probíhají práce na zateplení, výměnách oken a svítidel. Dodavatelem úsporného projektu v 9 objektech menz a kolejí ČVUT je společnost ENESA, dcera ČEZ ESCO.

Koleje ČVUT jsou vůbec největšími v Česku a projekt na úsporu energie v hodnotě 220 milionů korun je investičně nejrozsáhlejším svého druhu u nás. Vzhledem k tomu, že jde v řadě případů o historicky cenné a památkově chráněné objekty, je nutné při rekonstrukci postupovat mimořádně citlivě.

„Jsme jednou z nejlepších technických škol v regionu a chceme, aby naši studenti měli to nejkvalitnější ubytování. Navíc energetická renovace sníží náklady na energie a vodu o čtvrtinu, což znamená významnou provozní úsporu,“ vysvětluje rektor ČVUT doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. „Veškeré práce probíhají tak, abychom co nejméně omezili naše studenty a pod dohledem památkářů. Letní období, kdy jsou studenti na prázdninách, je na tyto práce ideální, takže postupně měníme okna i nahrazujeme starší méně účinné plynové kotle za novější.“

„Modernizace je řešena formou energetických úspor se zárukou (EPC), kdy dodavatel za dosažení úspor smluvně ručí, jinak rozdíl sám doplácí. Zákazník nemusí na modernizaci dávat peníze ze svého rozpočtu, náklady na instalaci úsporných opatření se postupně uhradí z dosažených úspor energie,“ doplňuje generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. Například projekty EPC od ČEZ ESCO uspořily českým obcím a veřejným institucím téměř 1,4 miliardy korun.

ČVUT má největší koleje v Česku. Konkrétně jde o Koleje Strahov, Hlávkovu kolej, Koleje Podolí, Masarykovu kolej, Sinkuleho kolej, Dejvickou kolej, Kolej Orlík a Kolej Bubeneč. Vůbec nejstarším areálem je Hlávkova kolej, otevřená roku 1904 a postavená podle projektu Josefa Fanty, autora budov Hlavního nádraží v Praze nebo Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Zvýšení energetické účinnosti objektu si nyní vyžádá i výměnu oken a dveří o celkové výměře 740 m². Koleje Strahov jsou zase s kapacitou přes 4 600 lůžek největším ubytovacím kampusem v Evropě.

„Nejobtížnější bylo skloubit požadavky památkové péče s nároky na energetickou úsporu budov, ale výsledek stojí za to. Spokojeni jsou uživatelé i památkáři,“ říká generální ředitel ENESA Milan Dorko. „Tam, kde to bude možné, bude, například u Hlávkovy koleje, provedena repase původních oken a vloženo dvojsklo. Část oken však bude třeba nahradit replikou s dvojsklem, v barevnosti z roku 1904, s minimální tloušťkou izolačního dvojskla a původní zdobností závěsů, mosazných kliček a dalšího kování.“

ENESA zatím vyměnila na kolejích také zhruba 10 000 svítidel a probíhá zateplení nebo rekonstrukce střechy dalších objektů.

Téměř třetina z investice 220 milionů korun, konkrétně 67 mil. Kč, bude hrazena pomocí dotace z Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Dotace hradí stavební úpravy, které mají dlouhou dobu návratnosti, ale bez kterých by byl celkový přínos energetické modernizace menší. Žadatelé, kteří se zaváží modernizovat s minimálně 10% prokazatelnou úsporou energie, jsou odměňování 5 % dotace navíc.

Práce budou i přes komplikace způsobené koronavirovou krizí dokončeny na podzim, pak už bude moci ČVUT začít sčítat úspory.

Technické parametry projektu:

 • Investice bez DPH: 219,5 mil. Kč
 • Délka trvání projektu: 11 let
 • Počet areálů: 9
 • Počet objektů: 30
 • Počet vyměněných svítidel: 16 838
 • Počet modernizovaných zdrojů tepla: 23 (8 850 kW)
 • Počet instalovaných šetřících prvků na vodě: 5 766
 • Objem vzduchu rekonstruované vzduchotechniky: 116 000 m3/hod

Garantované roční úspory:

 • Úspora energie v Kč: 20,5 mil. Kč bez DPH
 • Úspora tepla: 23,5 TJ
 • Úspora elektřiny: 2,3 GWh
 • Úspora vody: 71 500 m3