V roce 2012 bylo v osobní dopravě přepraveno 4,7 mld. osob. Z toho 42,0 % v individuální automobilové přepravě, která při pohledu na přepravní výkony dosahuje dokonce 60% podíl na celkových výkonech osobní dopravy.

Cestující, kteří využili prostředky veřejné dopravy, cestovali nejčastěji (tj. v 80,9 % případů) prostředky městské hromadné dopravy. MHD tak přepravilo 2,2 mld. cestujících a dosáhlo přepravního výkonu 15,8 mld. osobo-kilometrů (oskm). Naopak nejméně cestujících využilo pro svou cestu loď (500 tis. osob) nebo letěli s některou z českých leteckých společností (6,4 mil. osob). Nicméně vzhledem k vysoké průměrné přepravní vzdálenosti (1 653,0 km) letecká doprava obsazuje druhou příčku v pořadí podle přepravních výkonů. Autobus použilo pro meziměstskou cestu téměř dvakrát více cestujících než vlak (345,0 a 172,8 mil. osob). Počet přepravených cestujících železniční osobní dopravou klesl od roku 1998 o 5,5 % na 172,8 mil. v 2012. Počet cestujících v 1. třídě sice nedosahuje ani dvě procenta, ale během 15 hodnocených let vzrostl na více než pětinásobek. Ačkoli autobusy přepravily v roce 2012 o téměř čtvrtinu cestujících méně než v roce 1998, výkony v oskm vzrostly o 3,9 %. Průměrná přepravní vzdálenost se prodloužila z 19 km v 1998 na 26,1 km v 2012. Z průměrné přepravní vzdálenosti se ukazuje, že autobus je využíván na kratší vzdálenosti (26,1 km), vlak na delší (42,0 km). Čeští obchodní letečtí dopravci přepravili v roce 2012 téměř trojnásobný počet osob (270,1 %) v porovnání s rokem 1998. Přepravní výkon za toto období vzrostl na 288,4 % zásluhou růstu mezinárodní přepravy (99,6 % osob cestuje letadlem na mezinárodní lince). Naopak výkony vnitrostátní přepravy za 15 let o více než čtvrtinu klesly. Zatímco přepravní výkony pravidelných linek dosáhly svého vrcholu v roce 2006 a od té doby s výjimkami klesaly, výkony nepravidelných linek od roku 2004 (s výjimkou roku 2010) rostly a v roce 2012 byly poprvé vyšší než výkony pravidelných linek.

Statistika&My, 11-12/2013