Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) bylo v roce 2022 uzavřeno 5 637 kontraktů na dodávku 4,25 milionu megawatthodin (MWh) elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 25,1 miliardy korun. Ve finančním vyjádření vzrostla bilance oproti roku 2021 více než trojnásobně.

„Obchodování na energetické burze ČMKB bylo v roce 2022 ovlivněno enormním nárůstem cen elektřiny a zemního plynu na evropském energetickém trhu. Vzhledem k tomu vzrostl finanční objem obchodování ve srovnání s rokem 2021 o více než 320 procent. Je určitě potěšující, že i přes loňskou turbulentní situaci si na energetickém trhu ČMKB zajistili dodávku energií prakticky všichni registrovaní odběratelé, především pak většina státních institucí, včetně kritické infrastruktury“ uvedl ředitel úseku burzovních obchodů ČMKB Tomáš Vlček.

Obchody s dodávkou zemního plynu dosáhly v loňském roce objemu 2,465 milionu MWh, obchody s dodávkou silové elektřiny 1,781 milionu MWh. Ve finančním vyjádření připadalo na zemní plyn 9,022 miliardy korun a na silovou elektřinu 16,047 miliardy Kč. Uzavřeno bylo 3220 kontraktů s elektřinou a 2414 kontraktů se zemním plynem, což je oproti roku 2021 nárůst o necelých 8 procent.

Nárůst cen energií, který se projevil již v druhé polovině roku 2021, v průběhu roku 2022 silně akceleroval. Válečný konflikt na Ukrajině, postupné ukončování ruských dodávek plynu a evropská snaha o včasné zajištění dostatečného množství zemního plynu na topnou sezonu 2022/23 vyústila v dramatický růst velkoobchodních cen energií.  Na německé burze EEX, kde se tvoří také ceny českých velkoobchodních energetických produktů, v srpnu dosáhly ceny futures kontraktů svého historického maxima.  Od září došlo vlivem přijatých opatření na evropské úrovni a na úrovni jednotlivých členských zemí EU k poklesu velkoobchodní ceny plynu i elektřiny.

Většina kontraktů na dodávku energií byla na ČMKB realizována v posledním čtvrtletí 2022. Odběratelé počátkem roku čekali, zda nedojde k poklesu cen. Toto očekávání ukončil ruský vpád na Ukrajinu a prudký cenový růst, který způsobil velký tlak na finanční jištění obchodníků na velkoobchodních burzách. Kontraktace v průběhu jarních a letních měsíců byla proto složitá a objemy obchodů (zejména plynu) poměrně malé (0,517 milionu MWh). Naprostá většina burzovních nákupů na ČMKB na dodávku energií pro rok 2023 byla od září realizována s cenotvorbou na bázi spotových cen roku 2023. Standardem obchodování se staly roční kontrakty na rok 2023. Na ČMKB se také v závěru roku začaly obracet organizace, které na trhu nedostaly od dodavatelů žádnou nabídku nebo které dříve nakupovaly klasickou veřejnou zakázkou.

Na rok 2023 vedle téměř všech ministerstev a krajů využily energetického trhu ČMKB k nákupu energií na rok 2023 také stovky měst a obcí a jimi zřizovaných organizací nebo samostatných společností. V celkem 8063 kontraktech mají na ČMKB nakoupenou dodávku 5,532 milionu megawatthodin elektřiny a plynu.

Odběratelé, kterým je nařízením vlády garantována maximální výše cen elektřiny a zemního plynu, budou hradit zastropované ceny elektřiny a plynu jako maximální. Pokud nastane situace, kdy cena sjednaná burzovním obchodem na ČMKB bude v některých zúčtovacích obdobích roku 2023 na spotovém (denním) trhu nižší, než cena zastropovaná, budou odběratelé díky realizaci tohoto způsobu nákupu energií na ČMKB platit cenu nižší a státní rozpočet ušetří na kompenzacích dodavatelům energií.