Ministerstvo průmyslu a obchodu konečně roztočilo kola Národního plánu obnovy. Zveřejnilo totiž podmínky první dotační výzvy pro podnikatele, která se týká instalace fotovoltaických systémů. Národní plán obnovy nabízí celkem 191 miliard korun, které mají pomoci nastartovat českou ekonomiku po pandemii.

Česká ekonomika se aktuálně potýká s energetickou krizí. Podle ředitele poradenské společnosti enovation Jiřího Kvíze jsou právě dotace na alternativní energetické zdroje z dlouhodobého hlediska částečným řešením, jak náklady na energie snížit. „Podnikatelé si uvědomují, že dotace na alternativní energetické zdroje jim mohou pomoci, a proto je mezi nimi o podporu projektů týkající se vybudování vlastního fotovoltaického zdroje energie velký zájem,“ říká Kvíz.

Dotace zaměřená na instalaci fotovoltaických systémů je první výzvou pro podnikatele z tzv. Národního plánu obnovy. Ten má být nástrojem pro oživení ekonomiky po krizi způsobené covidem a skládá se z velkého množství dotačních výzev. V jeho rámci je mezi členské státy rozdělováno penzum peněz a každý stát by měl definovat reformy, které přispějí k tomu, aby se opět postavil na nohy. „Česko má k dispozici 191 miliard, z čehož 179 miliard je financováno z Evropské Unie, zbytek poté ze státního rozpočtu,“ dodává Kvíz.

Ministerstvo průmyslu a obchodu tento týden zveřejnilo podmínky, za jakých lze o dotaci na fotovoltaiku žádat. Ucházet se o ni můžou firmy všech velikostí sídlící napříč celou Českou republikou včetně Prahy, což je poměrně neobvyklé. Doposud byly totiž pražské firmy u obdobných dotací vylučovány. Odborníci ze společnosti enovation proto očekávají obrovský zájem ze strany pražských i mimopražských podnikatelů.

„S ohledem na tzv. průběžný způsob hodnocení žádostí, při kterém z velké části rozhoduje rychlost podání žádosti, očekávám vyčerpání celkové alokace ve výši 2 mld. Kč v řádu dnů. Má-li někdo o dotaci opravdu zájem, je třeba napnout síly, využít čas a začít svůj projekt připravovat k podání. Kdo nebude mezi prvními, na dotaci bohužel nedosáhne,“ vysvětluje Kvíz.

Datum pro podání žádosti zatím nebylo stanoveno. Očekává se, že by se tak mělo stát v rámci několika týdnů. Odborníci ze společnosti enovation podnikatelům radí, aby již nyní začali s přípravou veškeré potřebné dokumentace, kterou je třeba před podáním žádosti zpracovat.

Jaké jsou přesné podmínky dotační výzvy?

V rámci dotační výzvy mohou podnikatelé žádat o příspěvek ve výši 35 procent z celkové částky na instalaci a dodávku kompletního systému fotovoltaického zdroje energie či 45–50 procent z celkové částky na přídavná bateriová úložiště. Podpořeny budou projekty s instalovaným výkonem systémů od 1kW do 1MW.