S cílem uznat jádro jako stabilní zdroj a roli plynu jako přechodného zdroje při útlumu uhlí

Rychle rostoucí ceny energií v celé Evropské unii (EU). Téma mimořádné Rady pro energetiku, která se dnes uskutečnila v Lucemburku. Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček vyzval Evropskou komisi (EK) k rychlému řešení aktuální krize, zejména pokud jde o zamezení spekulací s emisními povolenkami v systému EU ETS. Také k tomu, aby EK co nejdříve předložila návrh k taxonomii, kterým se uzná jádro jako stabilní zdroj energie a role plynu jako přechodného zdroje při útlumu uhlí. Diskuze navázala na Evropský summit minulý týden.

Kritická situace v souvislosti s prudce rostoucími cenami energií přivedla do Lucemburku ministry pro energetiku na mimořádné zasedání Rady EU. Podle České republiky (ČR) je současná situace výsledkem nejen ekonomického oživení po pandemii a vyšší poptávky po energiích, ale také neočekáváného a rychlého růstu ceny emisních povolenek, nižší výroby energie z obnovitelných zdrojů nebo odstavování jaderných zdrojů v EU.  Vicepremiér a ministr Karel Havlíček proto vyzval k přijetí okamžitých opatření.

„V první řadě musíme pomoct nejohroženějším domácnostem a firmám. Vláda ČR proto navrhla dočasné snížení DPH z cen energií na 0% sazbu. Budeme se snažit přesvědčit Evropskou komisi, že se jedná o správné řešení, které je potřeba využít i do budoucna. To by spolu s odpuštěním poplatků za obnovitelné zdroje energie mělo pomoct i českým zákazníkům, kteří nedávno přišli o svého dodavatele energií,” říká ministr Havlíček.

Evropská komise minulý týden představila sadu nástrojů, kterými mohou členské země řešit vysoké ceny energií. Důležité přitom budou další kroky jako opatření proti kolísání cen emisních povolenek a spekulacím, které podle české vlády také přispívají k růstu cen energií. Ministr Havlíček proto vyzval k úpravě systému emisních povolenek EU ETS.

„Chceme, aby Evropská komise blíže prozkoumala vliv spekulací na trh s emisními povolenkami a jejich cenu. Je potřeba nastavit funkční mechanismus, který v případě potřeby zabrání opakovanému extrémnímu růstu ceny povolenek,” dodává ministr Havlíček.

Spolu s ministry dalších 12 zemí dále vyzval Evropskou komisi, aby co nejrychleji, nejpozději do konce listopadu, předložila komplementární delegovaný akt k taxonomii, který uzná jadernou energetiku jako stabilní zdroj a roli plynu jako přechodného zdroje energie při útlumu uhlí.

Po jednání Rady následoval neformální oběd ministrů, kde hlavním tématem byla bezpečnost dodávek zemního plynu do EU. Diskutovalo se mimo jiné o tom, jak by mohly členské státy posílit stabilitu trhu s plynem či bezpečnost dodávek plynu před nadcházející zimou.